เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 ใน 1 ฝีมือคนไทย ไปคว้ารางวัลจากเมืองนอก

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 ใน 1

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ของประเทศไทย ในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และผลงานต่างๆ เป็นจำนวนมากสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศจากหลายประเทศหลายเวที นับเป็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักวิจัยนักประดิษฐ์ไทย ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลกให้มากยิ่งขึ้น จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง”

เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างการแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

โดยล่าสุดนักวิจัยและนักประดิษฐ์ของประเทศไทย สามารถนำผลงานไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากประเทศมาเลเซีย และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากรางวัลเกียรติยศที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของประเทศไทยได้รับมานี้ เป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสามารถที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

1466594311

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 ใน 1 ผลงานของ รศ. อำนวยพศ ทองคำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) และคณะ เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวด งาน “44 International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และนับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีความน่าสนใจ เพราะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของชาวนาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ที่มาของการคิดค้นงานวิจัยชิ้นนี้ สืบเนื่องมาจากที่การทำนาของเกษตรกร ซึ่งมีทั้งการทำนาดำและนาหว่าน การดูแลบำรุงรักษาต้นข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวออกรวง หากมีศัตรูพืชระบาด หรือต้นข้าวไม่สมบูรณ์เกษตรกรจะต้องลงไปในแปลงนาเพื่อฉีดพ่นยาป้องกันศัตรูพืช การหว่านปุ๋ย ฉีดฮอร์โมน หรืออาหารเสริมบำรุงต้นข้าว จากการปฏิบัติงานเหล่านี้จะมีความยุ่งยาก เพราะต้องลงไปในแปลงนาเดินเหยียบย่ำต้นข้าวในแปลงนา ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหาย รวงข้าวร่วงหล่น ชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ดังนั้น เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 ใน 1 ที่ รศ. อำนวยพศ ได้วิจัยและประดิษฐ์ขึ้นมา จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความยุ่งยากดังกล่าว ทำให้ชาวนาสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นสารเคมี หรือฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว อีกทั้งยังประหยัดเวลา และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตอีกด้วย

1466594594

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว ผลงานของ รศ. อำนวยพศ ตัวเครื่องมีลักษณะส่วนหัวแหลม และส่วนท้ายกว้าง 57 เซนติเมตร ลำตัวเครื่องยาว 211.5 เซนติเมตร สูง 57 เซนติเมตร ใช้เครื่องยนต์เล็ก ขนาด 1.5 แรงม้า เป็นต้นกำลัง

โดยเมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว จะมีการส่งกำลังผ่านโซ่ไปยังล้อที่เป็นล้อยางให้หมุนพาเครื่องเคลื่อนที่ เมื่อเครื่องแหวกร่องต้นข้าว เครื่องที่ผ่านต้นข้าว ขาที่กางออกทั้ง 2 ข้างนั้น จะทำให้ต้นข้าวเอนแยกออกจากกัน เป็นร่องทางเดิน ในขณะเดียวกันเครื่องจะฉีดพ่นฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว หรือฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หรือฉีดปุ๋ยน้ำในนาข้าว เพื่อบำรุงต้นข้าวให้สมบูรณ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งานไปในตัว

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 ใน 1 เป็นเครื่องที่ออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ถึง 3 อย่าง ในเครื่องเดียว คือ หนึ่ง ใช้ในการแหวกร่องต้นข้าวให้เป็นทางเดิน สอง ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว เพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์มีเมล็ดมาก และ สาม ใช้สำหรับหยดสารกำจัดศัตรูพืชแบบเคมีหรือแบบอินทรีย์ที่โคนต้นข้าว

จากการนำไปทดสอบในแปลงนา ในพื้นที่ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เครื่องแหวกร่องต้นข้าวไม่ทำให้ต้นข้าวเสียหาย

อีกทั้งจากการทดลองในนาข้าวนาหว่านพื้นที่ทดลอง ครั้งละ 1 ไร่ กว้าง 20 วา ยาว 20 วา แหวกร่อง 5 แนว ใช้เวลาแหวกร่องต้นข้าวเฉลี่ย 4.5 นาที ต่อไร่ สิ้นเปลืองน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์ 91 รวม 120 มิลลิลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 4.56 บาท ที่ราคาน้ำมัน 38 บาท ต่อลิตร

สำหรับการแหวกต้นข้าวเสร็จเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 15.5 นาที มีความสามารถเท่ากับ 11.76 ไร่ ต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการทำงาน เฉลี่ยร้อยละ 88.24

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 ใน 1 นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับ รศ. อำนวยพศ ทองคำ ได้ที่ โทร. (081) 447-8817

จึงนับเป็นอีกก้าวของการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยก้าวไกลในระดับสากล

 

บทความก่อนหน้านี้“จรัสแสง” ทับทิมเมล็ดนิ่ม…ของดี ตำบลกลางดง รสหวานอมเปรี้ยว กินอร่อย ขายดีที่ญี่ปุ่น
บทความถัดไปเปิด 9 อาหารเคลียร์หลอดเลือด ทะลวงไขมัน นักโภชนาการแนะกินให้เป็น