เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 in 1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 in 1 ผลงานของ รศ. อำนวยพศ ทองคำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) และคณะ เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวด งาน “44 International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และนับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีความน่าสนใจ เพราะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของชาวนาได้เป็นอย่างดี

ที่มาของผลงานวิจัยชิ้นนี้ สืบเนื่องจากอาชีพการทำนาของเกษตรกรซึ่งเป็นนาดำและนาหว่าน การดูแลบำรุงรักษาต้นข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวออกรวง หากมีศัตรูพืชระบาด หรือต้นข้าวไม่สมบูรณ์เกษตรกรจะต้องลงไปในแปลงนาเพื่อฉีดพ่นยาป้องกันศัตรูพืช การหว่านปุ๋ย ฉีดฮอร์โมน หรืออาหารเสริมบำรุงต้นข้าว ซึ่งการทำงานเหล่านี้ มักมีความยุ่งยาก เพราะเกษตรกรต้องลงไปทำงานในแปลงนาเดินเหยียบย่ำต้นข้าวในแปลงนา ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหาย รวงข้าวร่วงหล่น ชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ดังนั้น รศ. อำนวยพศ จึงได้ประดิษฐ์เครื่องแหวกร่องต้นข้าว เป็นอุปกรณ์ตัวช่วยที่ลดความยุ่งยากในการทำงาน เครื่องแหวกร่องต้นข้าวทำงานแบบ 3 in 1 ช่วยให้ชาวนาสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นสารเคมี หรือฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว อีกทั้งยังประหยัดเวลา และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตอีกด้วย

1466594594

ผลงาน เครื่องแหวกร่องต้นข้าว ของ รศ. อำนวยพศ ถูกออกแบบให้ตัวเครื่องมีลักษณะส่วนหัวแหลม และส่วนท้ายกว้าง 57 เซนติเมตร ลำตัวเครื่องยาว 211.5 เซนติเมตร สูง 57 เซนติเมตร ใช้เครื่องยนต์เล็ก ขนาด 1.5 แรงม้า เป็นต้นกำลัง

เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว จะมีการส่งกำลังผ่านโซ่ไปยังล้อที่เป็นล้อยางให้หมุนพาเครื่องเคลื่อนที่ เมื่อเครื่องแหวกร่องต้นข้าว เครื่องที่ผ่านต้นข้าว ขาที่กางออกทั้ง 2 ข้างนั้น จะทำให้ต้นข้าวเอนแยกออกจากกัน เป็นร่องทางเดิน ในขณะเดียวกันเครื่องจะฉีดพ่นฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว หรือฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หรือฉีดปุ๋ยน้ำในนาข้าว เพื่อบำรุงต้นข้าวให้สมบูรณ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งานไปในตัว

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 in 1 ถูกออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้ถึง 3 อย่าง ในเครื่องเดียว คือ หนึ่ง ใช้ในการแหวกร่องต้นข้าวให้เป็นทางเดิน สอง ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว เพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์มีเมล็ดมาก และ สาม ใช้สำหรับหยดสารกำจัดศัตรูพืชแบบเคมีหรือแบบอินทรีย์ที่โคนต้นข้าว

รศ. อำนวยพศ ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปทดสอบในแปลงนา พื้นที่ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เครื่องแหวกร่องต้นข้าวไม่ทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลการทดลองในนาข้าวนาหว่าน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ กว้าง 20 วา ยาว 20 วา แหวกร่อง 5 แนว อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้เวลาแหวกร่องต้นข้าวเฉลี่ย 4.5 นาที ต่อไร่ สิ้นเปลืองน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์ 91 รวม 120 มิลลิลิตร  ขณะเดียวกันอุปกรณ์ตัวนี้สามารถทำงานแหวกต้นข้าวได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคน 15.5 นาที มีความสามารถเท่ากับ 11.76 ไร่ ต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการทำงาน เฉลี่ยร้อยละ 88.24

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว แบบ 3 in 1 นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจ หากใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ รศ. อำนวยพศ ทองคำ ได้ที่ โทร. (081) 447-8817

 

 

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการเกษตรขยายเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม งวดที่ 6-8
บทความถัดไปกรมส่งเสริมการเกษตรแนะปลูก “ อัญชัน ” พืชน้ำน้อยเป็นทางเลือกเสริมรายได้ฤดูแล้ง