ส่องสินค้า “กศน. พรีเมี่ยม” ของดีเมืองปทุมธานี

สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มุ่งสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิตแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมฝึกทักษะด้านการพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนั้นๆ เป็นรายได้เสริม หรืออาจจะเป็นรายได้หลักของครอบครัวในอนาคต

ขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ “Signature Market By ชุมชน กศน.”

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามวิถีพ่อ วิถีพอเพียง สำนักงาน กศน.อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ผ่านช่องทางออนไลน์ “Signature Market By ชุมชน กศน.” สานต่อภูมิปัญญาล้ำค่าจากท้องถิ่นไปสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่ชุมชน

ปัจจุบัน สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนำของ นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ได้เดินหน้าส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย และผลิตภัณฑ์สินค้าจากการฝึกอบรมอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี นั้น ล้วนกำลังก้าวเข้าสู่สินค้าพรีเมี่ยม Signature Market by ชุมชน คน กศน. ในอนาคต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุก กาละแมรวงข้าว ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ อาหาร ขนมขึ้นชื่อเมืองปทุม สไบมอญ รวมทั้งสินค้าเกษตรประเภทต่างๆ

ครูพี่โอ๊ะ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ถ่ายรูปกับผู้ผลิตกาละแมรวงข้าว

กาละแมรวงข้าว

“กาละแมรวงข้าว” ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลคูบางหลวง เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนดั้งเดิม ที่ต้องการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวมอญลาดหลุมแก้วให้คงอยู่ กาละแม เป็นชื่อขนมโบราณของชาวมอญ นิยมทำเพื่อนำมาแจกจ่ายกันในวันสงกรานต์ ซึ่งต้องใช้แรงงานในการทำเป็นจำนวนมาก ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน โดยทำจากข้าวเหนียวเม็ด

กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดอาชีพ และสร้างแบรนด์ ONIE บนผลิตภัณฑ์สินค้า และสอนการสร้างเพจ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าสู่ผู้บริโภค ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (OOCC) กศน.ตำบลคูบางหลวง โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เพจ เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์ เป็นการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ทำให้กาละแมรวงข้าว เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งผ่านความอร่อยที่มีมาแต่เดิม ให้ทุกคนได้ลิ้มรส

กาละแมรวงข้าว มีจุดเด่นสำคัญคือ ทำจากข้าวเหนียวเม็ด มีความหอม ไม่ใส่แบะแซ ไม่ใส่สารกันบูด มีลักษณะสดใหม่ ทำวันต่อวัน มีรสชาติเหนียวนุ่มที่เกิดจากการกวนที่เป็นธรรมชาติ และหวาน หอมละมุน จากกลิ่นของน้ำตาลโตนด มีข้อจำกัดสามารถเก็บได้ 5 วัน จำหน่ายในราคาชิ้นละ 10 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งจองซื้อสินค้าได้ที่ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร. (083) 884-9747 คุณสมหมาย นิลศรีนวล Line ID 083884-9747 – เพจ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (OOCC) กศน.ตำบลคูบางหลวง ตลาดจำหน่ายสินค้าทุ่งนามอญ โทร. (086) 773-3856

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง

ครู กศน.ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ได้เข้าร่วมประชาคมพื้นที่ชุมชนซอย 39 ตำบลคูคต เพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทำให้ทราบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่สนใจการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง

กศน.ตำบลคูคต จึงจัดเปิดกลุ่มวิชาชีพการทำกระเป๋าหนัง หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ก่อให้เกิดกลุ่มกระเป๋าหนังจากเศษวัสดุขึ้น และได้มีการพัฒนาต่อยอดในการทำรูปแบบต่างๆ จากเครื่องหนัง ปัจจุบัน สมาชิกมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประมาณเดือนละ 4,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง โทร. (087) 085-1973 (ดวงพร) Fanpage : ผลิตภัณฑ์หนัง นางดวงพร ประจำแถว หรือทาง Facebook : ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.ตำบลคูคต

ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม

เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ตำบลรังสิต บางส่วนประสบปัญหาเกี่ยวกับอาชีพและรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ กศน.อำเภอธัญบุรี สำรวจความต้องการชุมชน พบว่า ประชาชนต้องการให้จัดฝึกอบรมอาชีพ จึงเปิดสอนหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ตั้งแต่ 2561-2564 ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ สร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย และออกแบบสินค้าให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ สมาชิกมีรายได้เสริมจากการทำผ้ามัดย้อม ประมาณ เดือนละ 3,000-4,000 บาท

ครูพี่โอ๊ะ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ ชื่นชมผลงาน “ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม”

ปัจจุบัน กศน.ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม โดยใช้สีธรรมชาติ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้ามาอบรมความรู้เรื่องการสกัดสีธรรมชาติจากใบสะเดาและใบหูกวาง ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ผลิตสินค้าในรูปแบบหมวก กระเป๋า ผ้าพันคอ พวงกุญแจ โดยส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์

การสร้างนวัตกรรม และจำหน่ายผ่านทางศูนย์ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าชุมชน ที่ตั้งอยู่ในบ้านหนังสือตลาดเก่า 100 ปี ลำไทร ปัจจุบัน สมาชิกมีรายได้เสริมจากการทำผ้ามัดย้อม ประมาณเดือนละ 2,000 บาท สนใจสินค้าติดต่อได้ทาง กศน.อำเภอธัญบุรี โทร. (02) 996-1181, (086) 103-9946 และ Facebook : ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์กศน.ตำบลรังสิต

ผลิตภัณฑ์ เมี่ยงคำกลีบบัว

เมี่ยงคำ เป็นอาหารว่างที่มีมานาน พบในบทพระราชนิพนธ์ “กาพย์เห่ชมเครื่องว่าง” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นิยมใช้เป็นอาหารว่างสำหรับสังสรรค์ในครอบครัว หรือในหมู่เพื่อนฝูง กศน.อำเภอคลองหลวง ส่งเสริมให้ นางเฉลียว คล้ายประเสริฐ ประยุกต์ใช้กลีบบัวหลวง พืชเศรษฐกิจที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี มาใช้ห่อเมี่ยงคำ

ผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำกลีบบัว กศน.ตำบลคลองสี่

เนื่องจากกลีบบัวมีลักษณะเด่น คือ มีกลิ่นหอม มีสีสันสวยงาม น่ารับประทานยิ่งขึ้นแล้ว น้ำเมี่ยงคำยังเคี่ยวจากน้ำตาลมะพร้าว และข่า จึงมีกลิ่นหอมจากน้ำตาล ที่เคี่ยวจนเหนียวโดยไม่ใส่แบะแซ นอกจากนี้ เมี่ยงคำ ยังเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เพราะช่วยขับลม ช่วยย่อยอาหาร การไหลเวียนของโลหิตได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสั่งซื้อได้ทาง โทร. (081) 451-2044 ราคาชุดละ 70 บาท

ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่แดง

“ขนมเปี๊ยะ” เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ความปรารถนาดีต่อกัน และความสมัครสมานสามัคคี ขนมเปี๊ยะ นอกจากจะเป็นขนมที่ใช้ในงานมงคลแล้ว ยังเป็นขนมที่ใช้ทานเล่น เป็นขนมจัดเลี้ยงต้อนรับ หรือทานกับกาแฟยามเช้าได้ เพราะขนมเปี๊ยะมีพลังงานสูง จึงให้พลังงานได้ดีในยามเช้า

ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่แดง

กลุ่มเกษตรกร ฟาร์ม สุขเล็กเล็ก เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีความสามารถด้านการทำขนม และผู้สนใจอาชีพทำขนม กศน.อำเภอคลองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง จัดอบรมอาชีพ การทำขนมเปี๊ยะให้กับชุมชนดังกล่าว

ขนมเปี๊ยะของ กลุ่มฟาร์ม สุขเล็กเล็ก มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่น คือ เลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ผลิตสินค้าใหม่ สดวันต่อวัน ใช้ฟักข้าวนวดผสมกับแป้ง เสริมสารเบต้าแคโรทีน ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยขนมมีสีสันสวยงาม กวนถั่วที่ใช้ห่อไข่แดงเอง รวมทั้งอบควันเทียน ทำให้ขนมมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แบบขนมไทยโบราณ ผู้สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ เบอร์โทร. (091) 719-3436 Line. Lunglek2500 และ Facebook. ฟาร์ม สุขเล็กเล็ก