How To ดูแลไต เป็นโรคไต ใช้สมุนไพรอย่างไรดี

การดูแลสุขภาพไต ควรให้ความสำคัญกับทุกส่วนของไต ได้แก่
ส่วนก่อนไต การดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดให้มีสุขภาพแข็งแรง เส้นเลือดแข็งแรง มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เลือดที่ไหลผ่านไตมีปริมาณเพียงพอ ไม่มีความดันสูง ไม่มีสารพิษ ยาสารเคมี แอลกอฮอล์ รวมทั้ง เกลือ น้ำตาล ไขมันในปริมาณสูงๆ ดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง

ถ้าเป็นโรคเหล่านี้ รวมทั้งเกาต์ ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 2 ลิตร ต่อวัน กินอาหารที่สมดุลและปลอดภัย เลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จะดีที่สุด และหลีกเลี่ยงอาหารขยะ

ตัวไต ระวังอย่าให้ไตช้ำ เช่น ได้รับการกระทบกระเทือน การกระแทก การมีก้อนนิ่ว การติดเชื้อ การได้รับสารที่เป็นพิษต่อไตโดยตรง เช่น แคดเมียม เป็นต้น  ส่วนใต้โต อย่าให้มีการคั่งของน้ำปัสสาวะ ไม่กลั้นปัสสาวะนานๆ อย่าให้มีการติดเชื้อ อย่าให้เกิดนิ่ว

นอกจากนี้ ควรผ่อนคลาย พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาอารมณ์ให้สมดุลเป็นปกติ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และการทำงานของอวัยวะต่างๆ รวมทั้งฝึกออกกำลังกายในท่าที่เป็นประโยชน์ต่อไต งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีสารที่เป็นพิษต่อไตโดยตรง และควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะการมีน้ำหนักตัวมากเกินไป ส่งผลให้ไตทำงานหนัก

หลักการใช้สมุนไพร ในผู้ป่วยไต

การทำงานของไตในระยะ 3 ขึ้นไปต้องระวังการใช้สมุนไพร  ระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 5 (ไตวายระยะสุดท้าย)หรือค่าอัตราการกรองของไต GFR น้อยกว่า 60 หลีกเลี่ยงการใช้ยาสมุนไพร รวมถึงยาอื่นๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช้สมุนไพรตามข้อมูลที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดีย โดยไม่ทราบที่มาที่แท้จริง

หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ไม่มีทะเบียน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รู้ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแหล่งผลิตชัดเจน ไม่มีมาตรฐานการผลิต งดสิ่งที่เป็นพิษต่อไต เช่น มะเฟือง ตะลิงปลิง ไคร้เครือ ปอกะบิด เป็นต้น

เลือกใช้สมุนไพรที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นพิษต่อไต เช่น แคดเมียม ที่เป็นส่วนประกอบของยาปราบศัตรูพืช

ไม่กินสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งที่เข้มข้นและกินติดต่อกันนานเกินไป ไม่กินทั้งสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันใด ที่ไม่มีข้อมูลงานวิจัยยืนยันชัดเจนว่าทำให้โรคไตหายขาดได้ การรักษาในทางแผนปัจจุบัน เป็นการรักษาตามอาการ ร่วมกับการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไต หรือคงค่าการทำงานของไตไว้ เพราะหากไตแย่ลงถึงขั้นสุดท้าย จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างมาก แม้กระทั่งปริมาณน้ำก็ยังต้องจำกัด และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือบันทึกของแผ่นดิน ๑๑ สมุนไพรเพื่อไต โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร