เฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ วิสาหกิจชุมชนบ้านอ่างประดู่ งานสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดี

เขื่อนสิรินธร ตั้งอยู่ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย โดยเริ่มสร้างในปี 2511 แล้วเสร็จในปี 2514 ตัวเขื่อนมีความสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนานนาม เขื่อนว่า “สิรินธร” เขื่อนนี้ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ส่งมอบเขื่อนสิรินธรให้อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธรติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ 3 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 12,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 36,000 กิโลวัตต์

นอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าแล้ว เขื่อนสิรินธรยังเป็นแหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ บริเวณก็ได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนสิริธร เช่น การหาไม้จากใต้น้ำมาทำเฟอร์นิเจอร์

คุณบุญมี วงกลม เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่างประดู่ อยู่ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการนำไม้ที่อยู่ใต้น้ำในเขื่อนสิรินธรมาสร้างมูลค่าด้วยการทำเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยงามสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมากว่า 3 ปีแล้ว

คุณบุญมี วงกลม

คุณบุญมี เล่าว่า ในขั้นตอนแรกก่อนที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ออกมาให้สวยๆ ตามที่ต้องการนั้น สิ่งแรกที่ต้องมีก่อนคือ ไม้ โดยจะมีชาวบ้านที่ออกเรือไปกลางน้ำเพื่องมหาไม้จากใต้เขื่อนขึ้นมาวางขายอยู่ริมตลิ่ง จากนั้นเขาก็จะไปเลือกดูไม้ที่มีลักษณะตามที่ต้องการมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป

“ไม้เวลาที่เราไปเลือกซื้อ เราจะเลือกไม้ที่แข็งๆ เวลาที่นำมาผลิตจะได้เห็นเนื้อไม้ที่ลายสวย และที่สำคัญไม้บางตัวก็จะมีแมลงบางอย่างเจาะ ก็จะทำให้มีลายมากขึ้น เวลาที่มาผลิตก็จะเสริมความสวยมากขึ้น ไม้ที่ดีต้องเลือกเนื้อดี ไม่ผุ เพราะถ้าเลือกไม้ไม่ดีมา นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ก็จะขาดทุนได้” คุณบุญมี บอกถึงวิธีการเลือกไม้

เมื่อได้ไม้ใต้น้ำที่มีทรงและลักษณะตามที่ต้องการแล้ว คุณบุญมี บอกว่า จะนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์รูปทรงต่างๆ โดยระหว่างที่เลือกซื้อไม้มาทำนั้น เขาจะสามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบไหน ส่วนใดจะประกอบอะไรบ้าง เช่น เก้าอี้ โต๊ะ หรือขาโต๊ะ ก็จะมีความคิดอยู่ในใจไว้ล่วงหน้า

ไม้ที่ได้จากใต้น้ำในเขื่อนสิรินธร

“อย่างเราทำหลักๆ ก็จะเป็นชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เป็นโต๊ะนั่งแบบมีพนักพิง เราก็สามารถทำได้ เรียกง่ายๆ ว่ามีหลายรูปแบบให้เลือก หรือลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากให้ทำเป็นรูปแบบอื่นก็สามารถมาสั่งทำได้ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เราก็สามารถผลิตให้ได้” คุณบุญมี กล่าว

นำไม้ที่ได้มาเตรียมตัดประกอบ
ประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อย

สำหรับราคาขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำที่ผลิตจนมาเป็นเครื่องใช้สวยๆ ก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500-5,000 บาท โดยราคาที่แตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับขนาดของเฟอร์นิเจอร์และชนิดของไม้ที่ใช้ผลิต ซึ่งแต่ละครั้งการงมไม้ขึ้นมาก็จะได้ไม้ที่มีมูลค่าขึ้นมา เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ แล้วแต่โอกาส

ชุดเฟอร์นิเจอร์พร้อมส่งขาย

จึงนับได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่างประดู่ เป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง เพราะมีการกระจายรายได้กันแบบเป็นทอดๆ มีทั้งชาวบ้านที่หาไม้ใต้น้ำในเขื่อนสิรินธร และมีการรับซื้อไม้มาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งขายเหมือนอย่างที่คุณบุญมีทำอยู่ขณะนี้ จึงนับได้ว่าเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

สนใจเฟอร์นิเจอร์ใต้น้ำของวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่างประดู่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญมี วงกลม หมายเลขโทรศัพท์ (083) 722-1160