วช.สมุทรปราการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ‘ดอกแดฟโฟดิล’ จากเปลือกข้าวโพด ฟรี!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) สมุทรปราการ เปิดอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกแดฟโฟดิล หรือดอกดารารัตน์” ด้วยเปลือกข้าวโพด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอบรมกลุ่มที่ 1 ในวันที่ 2 มิถุนายน และกลุ่มที่ 2 อบรมวันที่ 16 มิถุนายน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูกฤต โทร 08-7337-6812 ครูอาร์ม 08-1580-9856 ครูฝน 09-0802-6034