เครื่องบินฝนหลวง-กังหันชัยพัฒนา เครื่องกระดาษกงเต๊กหลวง

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต๊กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นคณะที่ 4 ในวัน 23 พฤษภาคมนั้น

นายไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล นายกสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมก่อตั้งมา 40 ปี เป็นที่ที่ให้นักธุรกิจได้พบปะกัน ภายหลังยังได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของสมาคมที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีกงเต๊กหลวงอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณอันใหญ่หลวงแก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ สมาคมทราบว่าพิธีกงเต๊กหลวงได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ที่ผ่านมามีการทำเครื่องกระดาษ อาทิ พระตำหนักเปี่ยมสุข คุณทองแดง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

นายไพศาลกล่าวอีกว่า ขณะที่สมาคมมองว่าตลอดพระชนมพรรษา 89 พรรษาของพระองค์ ล้วนทรงงานช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ต่างๆ ทรงมีโครงการในพระราชดำริมากมาย 4 พันกว่าโครงการ จึงหยิบยกโครงการพระราชดำริสำคัญๆ มาประยุกต์ใช้กับการทำเครื่องกระดาษใน 3 โครงการสำคัญ ดังนี้ 1.โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี เป็นโครงการที่มีความหมายมาก สมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นเป็นดินเสีย เพาะปลูกไม่ได้ แต่ก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากพระองค์ทรงเข้าไปทำโครงการดังกล่าว ซึ่งเราได้จำลองแบบแลนด์สเคป อาทิ บ้านเลขที่ 1 ที่พระองค์ประทับเวลาเสด็จฯไปโครงการ รถยนต์กระบะ เลขทะเบียน 9999 เชียงใหม่ ที่ทรงขับเวลาออกตรวจงาน ซึ่งตั้งบริเวณเชิงเขาเหมือนจริงทุกอย่าง เช่นเดียวกับพื้นที่เพาะปลูก อาทิ แปลงนาพระราชทาน ผักกางมุ้ง บ่อน้ำ โดยมีขนาดกว้าง 2.30 เมตร และยาว 2.30 เมตร

2.โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นโครงการที่ช่วยในการฟื้นฟูน้ำเสียให้สามารถใช้ในการเกษตร เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำได้ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกที่ทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เอง โดยได้จำลองเท่าขนาดจริง และ 3.โครงการฝนหลวง โดยได้จำลองเครื่องบินทำฝนหลวง หมายเลข 1919 ที่เป็นเครื่องบินทำฝนหลวงเครื่องแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทูลเกล้าฯถวายให้พระองค์ ซึ่งจำลองไว้ขนาดใหญ่มาก ยาว 1.30 เมตร สูง 1 เมตร ตัวเครื่องสีขาว เส้นคาดกลางลำตัวสีเขียวและสีดำ อย่างไรก็ตาม เครื่องกระดาษทั้งหมดได้จัดทำคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 แล้ว เหลือเพียงตกแต่งในรายละเอียด การทำเครื่องกระดาษครั้งนี้ได้ยึดตามคำสอนพระองค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และสนองเรื่องโครงการในพระราชดำริ จึงนำ 3 โครงการที่มีความหมายดีสื่อออกมา