ลูกพิชัยเจ๋ง! ส่ง “Mun Go Map” แพลตฟอร์มอนุรักษ์ดนตรีมังคละ คว้ารางวัลชนะเลิศ เวที I-New Gen Award 2021

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor’s Award : I-New Gen Award 2021 ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ด้านการท่องเที่ยว ให้กับผลงาน “การอนุรักษ์ดนตรีมังคละบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์” จากโรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลและปิดงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2564-2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้จัดให้มีโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventor’s Award : I-New Gen Award” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก

ซึ่งในด้านการท่องเที่ยว ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การอนุรักษ์ดนตรีมังคละบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์” จากโรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน และยกระดับผู้ประกอบการในท้องถิ่นไปสู่ Smart City

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรกมล เชื้อสะอาด คุณครูที่ปรึกษาทีมนักประดิษฐ์ กล่าวว่า อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีดนตรีมังคละซึ่งเป็นดนตรีประจำถิ่นที่ใช้บรรเลงพิธีสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในอดีต แต่ปัจจุบันดนตรีมังคละกลับไม่เป็นที่รู้จัก หรือรู้จักอยู่ในวงแคบ และเข้าไม่ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่

จากปัญหานี้ทีมนักประดิษฐ์ของเรา จึงได้ฟื้นฟูดนตรีมังคละให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น โดยการนำดนตรีมังคละ มาผสมผสานกับดนตรีสากลและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Website, Facebook Fanpage, Electronics Book : E-Book และ Youtube Channel จนมีผู้คนให้ความสนใจดนตรีมังคละ ทำให้อำเภอพิชัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น เราจึงเห็นโอกาสที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จากจุดเด่นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

ทีมนักประดิษฐ์จึงได้คิดค้น “Mun Go Map แผนที่นำเที่ยวมีชีวิต” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวของอำเภอพิชัย และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลของสถานที่ การเดินทาง และที่พัก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถกำหนดและออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวของตัวเองได้ ด้วยโปรแกรมทัวร์รูปแบบต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กิน อยู่ ดู ฟัง และ เล่น”

สำหรับแพลตฟอร์ม “Mun Go Map แผนที่นำเที่ยวมีชีวิต” ถูกคิดค้นโดย นางสาววิรากานต์ พุ่มพวง นางสาวชภัสศิกานต์ จวงแย้ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  และ นางสาวนิตญา แตงแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 จากโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรกมล เชื้อสะอาด เป็นคุณครูที่ปรึกษา ปัจจุบันทีมนักประดิษฐ์ได้นำเสนอแพลตฟอร์มดังกล่าว แก่นายอำเภอพิชัย และวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขยายผลการท่องเที่ยวในอำเภอพิชัย ซึ่งจะนำมาสู่การส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน เป็นต้นแบบในการให้บริการการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ในอนาคตจะขยายผลไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Website : www.munjungko.org  Facebook Fanpage : มังจังโก้ และ Youtube Channel : Modtanoy film