สอศ.อบรมดอกไม้จันทน์ ‘ช่อทิพย์เทวมาลา’ จากไม้โมกมัน ตั้งเป้า 1 พันดอก

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิค(วท.)กำแพงเพชร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน ในรูปแบบช่อทิพย์เทวมาลา โดยมีนายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญสาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลฝึกสอน ตั้งเป้า 1,000 ดอก โดยการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ทั่วประเทศเข้าร่วม 200 คน ใช้เวลาอบรมและทำจริง 3 วัน

“การอบรมครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่นำไม้โมกมัน ซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคล มีความหมายถึงการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง และคุณลักษณะพิเศษของไม้โมกคือมีสีเหลืองนวล มีลวดลายชัดเจน โดยนำท่อนไม้โมกมันมาให้นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วท.กำแพงเพชร ทำการไสด้วยกบรางทัด เพื่อให้ไม้โมกมันที่ได้จากการไสมีลักษณะเป็นเส้นยาวบางเฉียบ สะดวกต่อการนำไปตัดเป็นกลีบดอก ในขั้นตอนนี้จะมีนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์มารับช่วงต่อ เมื่อวัสดุอุปกรณ์ครบแล้ว วิทยากรจะทำการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประดิษฐ์ โดยจะประดิษฐ์ในรูปแบบดอกแก้ว ดอกราชาวดี และดอกกุหลาบนวมินทร์ หลังจากนั้นจะนำมาประกอบเป็นช่อดอกไม้พิเศษรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ในชื่อ “ช่อทิพย์เทวมาลา” มีความหมายว่า ดอกไม้ถวายเทวดาบนสรวงสวรรค์ ” นายสุเทพ กล่าว

ด้านนายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการ วท.กำแพงเพชร กล่าวว่า คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของวิทยาลัย รู้สึกปลื้มปีติในโอกาสพิเศษที่ได้ทำงานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้