“กศน.วชิรบารมี” เสริมอาชีพ สอนมัด “เปลญวนฟรุ้งฟริ้ง” สร้างรายได้แม่บ้าน-ผู้สูงวัย

จากนโยบายรัฐบาลเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะรัฐบาลต้องการให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามความถนัดของคนในชุมชน เพื่อให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาทำไร่ ยังได้ฝึกอาชีพตามโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยเปิดอบรมการทำเปลญวนฟรุ้งฟริ้ง ทอเสื่อกก หมอนเบาะรองนั่ง และพรมเช็ดเท้า สร้างอาชีพให้กลุ่มเกษตรกร ผู้สูงอายุ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี โดยใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี เป็นสถานที่ฝึกอบรม มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร ผู้สูงอายุ มีอาชีพ และรายได้เสริม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน

ยงยุทธ น้อยทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.วชิรบารมี กล่าวว่า การทำเปลฟรุ้งฟริ้งใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานทอผ้า จากนั้นใส่เทคนิคและศิลปะ ทำให้เปลฟรุ้งฟริ้งมีสีสันงดงามเป็นที่สะดุดตาของผู้ซื้อ อีกทั้งมีการทอเสื่อกก ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนเดิม กศน.เพียงต่อยอดชาวบ้านก็สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่ว เสื่อกก 1 ผืนขนาด 2×2 เมตร ผู้สูงอายุ 2 คน ช่วยกันทำ 6 ชั่วโมงเต็ม จะได้ 1 ผืน ทำไปขายในราคาเพียงผืนละ 200-400 บาท นอกจากนี้ ยังทำเสื่อพับเก็บได้เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน

“ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทุกชิ้น ชาวบ้านตั้งใจทำกับมือ อีกทั้งขายราคาไม่แพง อยากเชิญชวนให้ช่วยกันอุดหนุน เพราะรายได้ที่ได้ถือเป็นการช่วยเหลือจุนเจือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้สูงอายุให้มีงานทำและมีรายได้” ผอ.กศน.กล่าว

ด้าน เสาวภา มีแก้ว ประธานกลุ่มทำเปลฟรุ้งฟริ้ง พรมเช็ดเท้า กล่าวว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่มาร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ เป็นแม่บ้าน ผู้สูงอายุที่ว่างเว้นจากการทำนา เพื่อหารายได้เป็นอาชีพเสริม จุดเด่นของเปลฟรุ้งฟริ้ง คือ มีสีสันฉูดฉาดสะดุดตา การถักหรือมัดเปลมีเทคนิค คือ ให้ปุ่มหรือปมที่มัดไปในทิศทางเดียวกัน เวลานั่งหรือนอนบนเปลฟรุ้งฟริ้ง

จะไม่เจ็บตัว และหากกลับข้างของเปลฟรุ้งฟริ้ง ให้ปุ่มหรือปมที่มัดขึ้นมาอยู่ที่ด้านบน เมื่อนั่งหรือนอนบนเปล จะกลายเป็นปุ่มนวดตัว ทำให้คลายเมื่อยตัวได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่สั่งซื้อเข้ามา โดยกลุ่มจะจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์

“เปลฟรุ้งฟริ้ง ขายส่งในราคา 150-180 บาท, เบาะหมอนรองนั่ง ขายส่งราคา 59-69 บาท, พรมเช็ดเท้าขายส่งราคา 50-70 บาท, เสื่อกกขายส่งราคาผืนละ 200-400 บาท แต่ขึ้นอยู่ที่ขนาด หากสนใจสินค้าที่เป็นงานแฮนด์เมดฝีมือชาวบ้าน และผู้สูงอายุ สามารถสั่งซื้อ หรือหากต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ามาดูงานติดต่อได้ที่ โทร. (097) 920-5598, (080) 510-3018, (081) 712-9906 และ (086) 935-1172” ประธานกลุ่มเปลญวนกล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก พรพรรณ วิจิตรวิทยาพงศ์