เจ๋ง! รพ.อภัยภูเบศรเปิดสอนท่าฤๅษีดัดตนให้ผู้ป่วยนอกระหว่างรอแพทย์ เพื่อลดความเครียด

ไอเดียสุดเจ๋ง!!! อภัยภูเบศร นำท่าฤๅษีดัดตน มาฝึกให้กับคนป่วยนอก ระหว่างรอคิวพบแพทย์ ที่มีมากวันละกว่า 2,000 คน เพื่อลดความเครียด สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ดีที่บ้าน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นพ.พนม สุทธิรัตน์ รอง ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากที่ในแต่ละวัน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งนำร่องในการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย ในการนำการนวด, ประคบ, การอบสมุนไพรทั้งอาหาร, เวชภัณฑ์มาใช้ในการดูสุขภาพ พบว่าแต่ละวันมีคนไข้-ญาติ รอคิวพบแพทย์เพื่อรักษาโรคจำนวนมากวันละกว่า 2,000 คน จึงมีแนวคิดนำแนวทางการแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรม นำท่าฤๅษีดัดตน มาให้ผู้ป่วยหรือญาติที่นั่งรอคิวพบแพทย์ได้ร่วมบริหารร่างกาย โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเป็นผู้สาธิตและเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม เพื่อลดความเครียดกับผู้ป่วยที่รอคิวตรวจนานดังกล่าว

การให้ความรู้แก่ผู้รอรับบริการ ด้วยการบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตนนี้ดำเนินการในทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลาเช้าและบ่าย นับเป็นการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพได้ดีทางหนึ่ง รวมถึงทำให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น ลดภาวะความเครียดจากการรอคอย และสามารถพึ่งตนเองให้มีสุขภาพดีได้ด้วยกายบริหารแบบไทย ซึ่งการให้ความรู้ผู้ป่วยในเรื่องของการทำท่ากายบริหารฤๅษีดัดตนนี้ จัดที่บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกของ รพ. และที่คลินิกย่อยอื่นๆ โดยมีแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่นวดไทยเป็นผู้นำสอนและให้ความรู้

“เพื่อให้ความรู้ผู้ป่วยในเรื่องของการทำท่ากายบริหารฤๅษีดัดตน ใช้ป้องกันหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้, เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มตัวชี้วัดร้อยละบริการแพทย์แผนไทยต่อแผนปัจจุบันได้มากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดี มีการโต้ตอบ ทำให้ไม่เครียด หรือหงุดหงิดขณะนั่งรอแพทย์ตรวจ และเป็นการพึ่งตนเองให้มีสุขภาพดีด้วยกายบริหารแบบไทย” นพ.พนมกล่าว

ด้าน น.ส.ชมสุภางค์ กิจอุดม แพทย์แผนไทยประยุกต์ กล่าวว่า เป็นผู้ฝึกสอนคนไข้ระหว่างรอคิวพบแพทย์ ท่าที่ใช้สอนคนไข้มี 3 ท่า คือท่าแรก ท่าอวดแหวนเพชร ประโยชน์คือใช้บรรเทาปวดข้อมือ ปวดนิ้ว ป้องกันนิ้วล็อก ท่าที่ 2.ยิงธนู ประโยชน์คือ แก้การปวดสะบัก และท่าสุดท้าย ท่ายืดเนื้อคอ ประโยชน์แก้อาการปวดต้นคอ ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาที่สอนประมาณ 10-15 นาที แล้วจะให้คนไข้ทำท่าตามเราอีกรอบ

ด้านนางพุทธรักษา เรณูรัตน์ อายุ 70 ปี เป็นอีกคนหนึ่งที่มาทำการรักษาที่ รพ.และขอรับยา เนื่องจากมีโรคประจำตัวเข่า-ข้อไม่ดี แต่เมื่อได้หันมาทานยาสมุนไพรและมาฟื้นฟูสุขภาพการแพทย์ไทย อาการปวดหัวไหล่ ข้อเข่า มีอาการดีขึ้น ระหว่างพบแพทย์ได้ร่วมบริหารท่าฤๅษีดัดตน ทำตามได้ไม่ยาก นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดี