เครื่องคั่วถั่วลิสงกึ่งอัตโนมัติ ผลงาน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเลย

การนำความคิดหลายๆ ความคิดมาระดมสมองในการทำงานเป็นทีมร่วมกันศึกษาว่ามีสิ่งประดิษฐ์สิ่งใดที่เมื่อสร้างขึ้นแล้วสามารถตอบสนองให้กับท้องถิ่นแห่งนั้น และในเบื้องต้นจะต้องให้เป็นที่ยอมรับพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์นั้นใช้งานได้ดีกว่าที่เคยมีใช้อยู่

เช่น สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ที่ทีมงานทุกคน ต่างได้ที่มาของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จากกลุ่มแม่บ้านเหมืองแพร อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ที่ได้นำถั่วลิสงที่มีผลิตมากในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นถั่งลิสงคั่วทราย

จนกลายมาเป็น สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เนื่องจากวัตถุดิบที่ได้นั้นมีคุณภาพที่ดี ทีมงานมองเห็นว่าการคั่วถั่วของทางกลุ่มนั้นยังคงใช้แรงงานคนโดยใช้กระทะ ทำให้เสียเวลามากแทนที่จะใช้เวลาส่วนนั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่น

เมื่อได้ระดมสมองคิดทุกขั้นตอนสำหรับให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้แทนแรงงานคนและตอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกข้อขนิดครบถ้วน จึงนำมาปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษา คุณครูสุวัฒน์ พรอินทร์ และ คุณครูขวัญชัย เนตรแสงศรี เพื่อให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้สมบรูณ์แบบมากขึ้นพร้อมได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.ทรงเดช หล้าพันธ์

ในที่สุดจึงมีสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อ เครื่องคั่วถั่วลิสงกึ่งอัตโนมัติ สำเร็จขึ้นมาพร้อมปรับปรุงอีกเล็กน้อยหลังจากได้นำไปใช้ในเบื้องต้น จนสุดท้ายจากการทดลองพบว่าหากใช้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถเท่ากับใช้แรงงานคนคั่วถั่งลิสงถึง 4 คน ต่อ 1 ครั้ง

และมีประสิทธิภาพในการคั่วถั่งลิสงได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม ในเวลา 46 นาที และถั่วลิสงจะสุกทุกเมล็ดต่อ 1 ครั้ง แต่หากใช้แรงงานคนจะสามารถคั่วถั่วลิสงได้แค่ 4 กิโลกรัม เท่านั้น และบางครั้งจะมีเมล็ดที่ยังไม่สุกอีกด้วย

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ สร้างขึ้นจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม มีหม้อคั่วและฝาปิด ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด1/2 hp1เฟส 220โวลต์ มีใบสำหรับกวนและสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องควบคุมการปิดแก๊สโดย Regurator Low Pressure ใช้แก๊สLPG ที่สำคัญคือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ทีมงานคิดไปถึงว่าสามารถนำไปใช้คั่วผลผลิตทางการเกษตรอย่างอื่นได้อีกด้วยเช่น พริก เกาลัด ข้าวคั่ว ถั่วมะคาเดเมีย เป็นต้น

มีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายอีกต่างหากคือ นำถั่วลิสงจำนวน 8 กิโลกรัม กับทราย 2 กิโลกรัม ลงใส่ในหม้อคั่ว เปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่องพร้อมตั้งเวลาปิดมอเตอร์ ต่อมาจุดไฟตั้งไฟแบบอ่อนๆ ให้เหมาะกับการคั่ว ตั้งเวลาปิดแก๊ส เมื่อเครื่องหยุดทำงานตามที่เราตั้งไว้ หมายถึงถั่วลิสงสุกแล้วทุกเมล็ด

สุดท้าย ให้ถอดใบที่ใช้กวนออกจะมีหูหิ้วไว้ให้ดึง เป็นอันว่าจบขั้นตอนคั่วถั่วลิสงใน 1 ครั้ง สามารถใช้งานติดต่อกันไปได้ทันทีหากต้องการตามขั้นตอนที่ได้เขียนไว้

หน่วยงานหรือชุมชนใดที่ต้องการสิ่งประดิษฐ์ประเภทนี้นำไปใช้ สามารถประหยัดทั้งเวลาและแรงงานสนใจกรุณาติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลขที่ 722 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง (042) 811-591และ (042) 815-044

บทความก่อนหน้านี้จุฬาฯ เปิดตัวหอยทากบกสายพันธุ์ใหม่-หนังสือสารานุกรม
บทความถัดไปดูชาวบ้านเลี้ยงหอยแครง ที่ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์