บล็อกก่อสร้างมวลเบา จากต้นกัญชง มทร. ธัญบุรี

“เฮมพ์-ไบโอ-บล็อก บล็อกก่อสร้างชีวภาพมวลเบา จากต้นกัญชง” อีกหนึ่งงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี น้ำหนักเบากว่าบล็อกก่อสร้างทั่วไป ต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้งานได้จริง การันตีด้วยรางวัลจากเวทีโลก รางวัล Bronze Medal ในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัล Gold Prize กับ Special Prize ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ COEX กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

คุณประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยว่า ต้นเศษกัญชงที่เหลือทิ้งจากกระบวนการนำเปลือกไปทำเป็นเส้นใย โดยลอกเส้นใย ใช้เป็นสิ่งทอทำเสื้อผ้า ซึ่งเมื่อลอกผิวแล้วจะเหลือแกน แกนเอาไปทิ้งปล่อยให้เน่าเปื่อย กลายเป็นวัสดุเหลือใช้ ทางการยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง จึงมีโจทย์ต้องการพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ และการยาสูบแห่งประเทศไทยยังต้องการนำวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการวิจัยมาสร้างศูนย์การเรียนรู้อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์การให้ความรู้เกี่ยวกับการนำกัญชงไปใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันนำมาซึ่งการส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ปลูกต้นกัญชงเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกใบยาสูบที่ต้องลดปริมาณลง

เป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่ต้องหารายได้เข้าองค์กร จึงได้จัดทำต้นแบบของวัสดุก่อสร้างจากแกนของต้นกัญชงขึ้นมา เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย สำหรับผลิตจำหน่ายเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค เป็นวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ

โดยจุดเด่น ของ “เฮมพ์-ไบโอ-บล็อก” ช่วยลดหน้าตัดขององค์อาคารลงได้ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา และใช้เป็นวัสดุฉนวนความร้อนและฉนวนกันเสียง ในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานได้ “เฮมพ์-ไบโอ-บล็อก” ออกแบบให้สามารถก่อสร้างอาคารได้ทั้งหลังในระยะเวลารวดเร็ว โดยใช้ระบบเดือย และสลักรางลิ้น จึงไม่ต้องสิ้นเปลืองการฉาบปูนปิดทับผิวหน้า

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน ใช้การทำงานเป็นวัสดุก่อสร้างเฉพาะในแต่ละประเภท ประกอบด้วย บล็อกก่อผนัง บล็อกประสาน และแผ่นซีเมนต์บอร์ด ใช้ก่อผนังอาคารโดยใช้ปูนก่อปกติหรือก่อโดยไม่ใช้ปูนฉาบด้วยวิธีการยาแนว ซึ่งใช้เป็นผนังฉนวนป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงได้ ส่วนของบล็อกปูพื้น และบล็อกประสานปูพื้น ใช้สำหรับปูพื้นทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยการปรับพื้นด้านล่างให้เรียบเสมอกัน แล้วใช้บล็อกปูด้านบนเรียงต่อกัน สามารถลดการสะท้อนความร้อนเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้

สำหรับ “เฮมพ์-ไบโอ-บล็อก” เป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่เกิดจากธรรมชาติ ความคงทนอาจจะไม่คงทนเท่ากับวัสดุก่อสร้างมวลรวม เช่น ทราย ปูน ที่ต้องไประเบิดภูเขาหินปูน ซึ่งสักวันหนึ่งทรัพยากรเหล่านี้ต้องหมดไป จึงต้องหาวัสดุอื่นมาทดแทนและชดเชย คุณสมบัติพิเศษของวัสดุมวลเบา คือ ด้านการเป็นฉนวนความร้อนที่โดดเด่น ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถป้องกันเสียงได้ดีอีกด้วย เหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้างอาคารที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนที่พักอาศัยทั่วไป โดยมีมาตรฐานของ มอก. ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาวัสดุก่อสร้างมวลเบา ให้ไล่แมลงในตนเอง สามารถลด UV สะท้อนรังสีความร้อน และดูดซับคาร์บอน โดยงานวิจัยมีต้นทุนการผลิตต่ำ จึงเหมาะกับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โทร. 02-549-3410

……………………..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564