เปิด”พิพิธภัณฑ์ผ้า” เล่าเรื่องเมืองเก่าสงขลา

พิพิธภัณฑ์ผ้า 238 Inspiration House ตั้งอยู่บริเวณถนนนครใน ย่านเมืองเก่า ในเขตเทศบาลนครสงขลา เพิ่งเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมมาได้ไม่นาน หลังจาก”ปัญญา พูลศิลป์”เจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้มีแนวคิดในการรวบรวมผ้าโบราณ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้ และเล่าเรื่องเมืองเก่าสงขลา โดยใช้เวลานานกว่า 1 ปี จึงสามารถรวบรวมผ้าโบราณของจังหวัดสงขลาได้ประมาณ 1,000 ผืน ก่อนจะนำมาประดับตกแต่ง ในบ้านโบราณย่านถนนนครใน ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี

วันนี้พิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้ เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมในวันเสาร์และอาทิตย์ ได้ชื่นชมผ้าโบราณ ซึ่งผืนที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุไม่น้อยกว่า 140 ปี หรือในสมัยรัชกาลที่ 4 และที่ใหม่สุดมีอายุประมาณ 30-40 ปี นอกจากนั้นยังมีผ้าบางชนิด เช่น “ผ้าปะรางิง”ซึ่งเป็นผ้าที่มาจากประเทศอินเดีย แต่ถูกนำมาปรับใช้เทคนิคในการทำลวดลาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส) โดยการนำผ้าไหมสีขาวมามัดลาย ย้อมสีที่ลวดลายนั้นมีความละเอียด ทำให้ผ้าเหล่านี้มีราคาสูง และสูญหายไปแล้วในวันนี้

“ปัญญา”เล่าว่า เดิมเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการทำงานที่ต้องย้ายไปอยู่หลายจังหวัด เมื่อมาอยู่ในจังหวัดสงขลาและรู้จักกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องผ้า จึงเริ่มมีแนวคิดในการสะสมผ้าโบราณ เพราะเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของวัฒนธรรม ผ้าสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่อง ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา ซึ่งจากการรวบรวมผ้ามาตลอด 1 ปี ทำให้ทราบว่าเมืองเก่าสงขลานั้นมีเรื่องราวมากมาย มีการผสมผสานในเรื่องผืนผ้าทั้งจากอินเดีย มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย ผ่านทั้งการค้าขาย ความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัว ทำให้มีการถ่ายทอดเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซึ่งกันและกัน

“ผ้าที่สะสม หรือไปแสวงหามาจากคนเก่าแก่ จนได้จำนวนมากแล้ว พบว่าผ้าที่ใช้เป็นผ้าเนื้อดี สวยงามและทนทาน นั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสงขลาสมัยโบราณนั้นเป็นคนมีฐานะ หรือลวดลาย สีสัน ของผืนผ้า ที่จะมีสีฉูดฉาด ลายขนาดใหญ่ ก็จะทราบว่าเป็นผ้าของชาวใต้ หรือของชาวสงขลา แม้รูปแบบนั้นอาจจะเป็นผ้าที่ทอมาจากภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

พิพิธภัณฑ์ผ้า 238 Inspiration House จัดแสดงผ้าที่”ปัญญา”พยายามเสาะหามาจากที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะมาเรียนรู้ถึงที่มา ด้วยความชื่นชอบส่วนตัว และมองว่าเมืองเก่าสงขลานั้นเป็นเมืองที่มีเรื่องเล่า มีเรื่องที่น่าเรียนรู้ และควรสืบทอดเอาไว้ เพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง เพราะเชื่อว่าหากคนรุ่นนี้ไม่เก็บรักษาเอาไว้…

ในอนาคตอันใกล้นี้ สิ่งต่างๆ ที่เป็นประวัติ…

สิ่งต่างๆ ที่สามารถเล่าเรื่องความเป็นมาของชาวสงขลา…ก็จะสูญหายไป!!!