กินเพลินเดินเก๋เท่อย่างใต้ เพื่อการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดโครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและสถานที่ท่องเที่ยว ในครั้งนี้ได้เชิญสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ สื่อออนไลน์ ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี ภายใต้กิจกรรม “กินเพลินเดินเก๋เท่อย่างใต้”

ข้าวเกรียบปลาสด หรือ กือโป๊ะ

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางร่วมงานครั้งนี้ด้วยความประทับใจ แหล่งท่องเที่ยวและอาหารต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอะไรดีๆ มากกว่าที่คิด ตัวอย่าง เช่น

เกาะยาว สะพานคอย 100 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอตากใบ เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตากใบกับบ้านเกาะยาว สะพานยาว 345 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำตากใบไปยังหมู่บ้านเกาะยาว ระยะเริ่มแรกเป็นสะพานไม้ ต่อมาได้สร้างเป็นสะพานคอนกรีต คู่ขนานกับสะพานดั้งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์สะพานดั้งเดิมไว้ ชายหาดสวยงาม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ประกอบอาชีพประมงและทำสวนมะพร้าว

ข้าวยำราชา และส่วนประกอบข้างเคียง

หาดนราทัศน์ เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม โค้งยาวต่อเนื่องประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของชาวนราธิวาส บริเวณริมชายหาดเป็นที่พักของหมู่บ้านชาวประมงที่กระจายกันอยู่รายรอบ จะเห็นเรือกอและจอดอยู่ตามชายหาดใกล้ๆ บ้านของตนเอง ใกล้ๆ ชายหาดนราทัศน์ที่ชุมชนกาแลปาแย ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ยังพบร้านผลิตและจำหน่าย

คุณณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

กือโป๊ะ เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวนราธิวาส อาจจะเรียกว่าเป็นข้าวเกรียบปลาสด ร้านที่เอร็ดอร่อยและถือว่าเป็นรายแรกและเจ้าตำรับชื่อร้านเมาะซู ได้เวลาอาหารเย็นจึงได้ไปชิมอาหารที่ร้านอาหารริมน้ำ บรรยากาศร้านอาหารอร่อยริมน้ำ ได้ผ่านการรับรองจากหอการค้า ร้านนี้รับรองว่าไม่ใช้ผงชูรส จากนั้นได้รับเชิญจาก คุณณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ให้ไปชิมโรตีที่มีชื่อเสียง เอร็ดอร่อยของจังหวัดนราธิวาส ที่สืบทอดกันมาถึง 3 ชั่วคน คือ ร้านแอโรตี มะตะบะเจ้าเก่า เป็นร้านโรตีที่สืบทอดมาจากอาแบลีและบรรพบุรุษ มีหลากหลายเมนูจนเลือกไม่ถูก ตั้งอยู่บนถนนจำรูญนรา ใกล้กับสี่แยกเสด็จ มีลูกค้าจำนวนมาก จนต้องนำโต๊ะ เก้าอี้ มาวางริมทางฟุตปาธ

คณะผู้จัด และสื่อมวลชน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

มัสยิด 300 ปี หรือมัสยิดวาดี อัล ฮูเซ็น หรือมัสยิดตะโละมาเนาะ ตั้งอยู่ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นสถาปัตยกรรมอาคารไม้ตะเคียนทั้งหลัง ผสมผสานศิลปะไทย จีน และมลายู เข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์

อนุสรณ์สถานนกสื่อสันติภาพ รัฐบาลได้มีการเชิญชวนให้มีการพับนกกระดาษ เป็นสื่อสันติภาพนำมาโปรยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าคนไทยทั้งประเทศต้องการให้เกิดความสงบสุขขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตนาดีที่คนไทยทั้งประเทศมีต่อพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาสจึงจัดให้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานนกสื่อสันติภาพ สร้างโดยเทศบาลเมืองนราธิวาสและวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ส่งมอบให้ประชาชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2547

ชุมชนชาวประมง ริมหาดนราทัศน์

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปสีทอง องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ประดิษฐานบนยอดเขา วัดเขากง วันที่ 16 กรกฎาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดนราธิวาส

อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง คณะเราเดินทางต่อเข้าอำเภอเบตง จังหวัดยะลา แวะชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียว จุน้ำได้ 1,420 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเขตอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้น้ำเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลา

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

เฉาก๊วยเบตง เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของอำเภอเบตง ที่ผลิตจากต้นเฉาก๊วยที่สั่งซื้อจากประเทศจีน ผ่านมาทางประเทศมาเลเซีย มีกระบวนการผลิตที่ไม่ยากมากนัก ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วคนแล้ว ใครที่ไปเที่ยวเบตงแล้วจะพลาดเสียไม่ได้คือ

ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตง เป็นร้านขายข้าวมันไก่ที่มีชื่อเสียง คนทั่วไปจะรู้จักชื่อเจ้าของร้าน สท.แม้ว เปิดขายมานานกว่า 30 ปีแล้ว มีความเอร็ดอร่อยเพราะใช้เนื้อไก่สายพันธุ์เบตงแท้ ซึ่งเป็นไก่ที่นำมาจากมณฑลกวางตุ้ง จะมีลูกค้ามายืนรอคิวเพื่อรับประทานข้าวมันไก่ หากไม่สั่งจองล่วงหน้า เวลาประมาณ 14.00 น. จะขายหมดแล้ว

นักท่องเที่ยวสนใจชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

พระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นพระธาตุแบบทวารวดีศรีวิชัย ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณวัดพุทธาธิวาส องค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสถูปทำด้วยทองเหลืองลวดลายงดงาม

ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ของมาเลยเซียด่านบูกิตบือราปิด รัฐเคดาร์ เปิดเป็นด่านถาวร เมื่อปี 2552 ร้านอาหารมื้อเย็น ร้านต้าเหยิน เป็นร้านอาหารจีนชื่อดังของอำเภอเบตง อยู่กลางตัวเมืองใกล้วงเวียนหอนาฬิกา เมนูอาหารขึ้นชื่อคือ เคาหยก เป็นหมูสามชั้น เนื้อนุ่ม เมนูอื่นๆ เช่น ไก่เบตง ผัดผักน้ำ ผัดหมี่เหลืองเบตง ปลาจีนนึ่งซีอิ๊ว เครื่องดื่มน้ำลูกเดือย

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ

พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเบตง สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของอำเภอ รวมถึงมีสนามกีฬา สวนสาธารณะอยู่ใกล้เคียงกัน

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นทะเลหมอกที่เกิดจากความชุ่มชื้น หลังจากที่แห้งแล้งมานาน นับเป็นทะเลหมอกที่สวยสุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ พื้นที่จุดชมทะเลหมอกสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต สามารถมองเห็นทะเลหมอก 360 องศา นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางขึ้นไปชมก่อนเวลา 09.00 น. หากสายกว่านี้ทะเลหมอกจะกระจายและเลือนลางลอยคลุมพื้นที่ยอดเขาฆูนุงซีลีปัต นอกจากนี้ ชาวบ้านในอำเภอเบตงบอกกับเราว่า ขณะนี้อำเภอเบตงได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น มีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2563 จุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคือ หมุด 54 A ซึ่งเป็นหมุดที่แสดงถึงจุดใต้สุดของประเทศไทย คือที่จุดนี้ หากดูในแผนที่จะเห็นชัดเจนมากว่า ใต้สุดแท้จริงคือ จุดหมุด 54 A

ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตง น่ารับประทานมาก

จากนั้นคณะเราเดินทางต่อถึงจังหวัดปัตตานี เยี่ยมชม ชุมชนบางปู…ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง มีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการล่องเรือชมป่าชายเลนเชื่อมต่อกับท้องทะเล ชมวิถีชุมชนชาวประมงที่อนุรักษ์ป่าโกงกาง นั่งเรือชมอุโมงค์ป่าโกงกาง ความยาวกว่า 500 เมตร ช่วงเย็นๆ จะเห็นฝูงนกบินกลับเข้ารังเป็นจำนวนมาก ยามค่ำคืนจะเห็นนกนอนในรังสลับด้วยแสงหิ่งห้อยระยิบระยับตา ชุมชนบางปูจะมีเรือรับจ้างของชุมชนพร้อมมัคคุเทศก์นำชม บริเวณนี้จะมีป่าโกงกางเป็นบริเวณกว้างขวางมาก สามารถทะลุออกสู่ปากน้ำปัตตานีได้ด้วย

มัสยิดกรือเซะ มีประวัติอันยาวนานกว่า 200 ปี กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และทำการบูรณะเมื่อปี 2478 และปี 2550 และได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี 2525 เนื่องในปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

ร้านสะเต๊ะศรีเมือง

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ทุกปีจะมีงานสมโภชฉลองเจ้าแม่ทุกปี ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย โดยจะมีการอัญเชิญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พร้อมด้วยพระหลายองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้า แห่ไปตามถนนต่างๆ รอบเมืองปัตตานี พร้อมมีการเชิดสิงโต แห่ธงทิว และมีดนตรีบรรเลงตลอดเส้นทาง ประชาชนก็จะเดินตามขบวนเป็นทิวแถว ส่วนผู้ที่หามเกี้ยวที่ประทับของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและองค์อื่นๆ ปรากฏว่ามีคนแย่งกันหาม ถือว่าเป็นบุญและเสริมบารมีตนเอง จากนั้นคณะเราได้มีโอกาสแวะชิมสะเต๊ะ

ร้านสะเต๊ะศรีเมืองเจ้าเก่า เป็นร้านที่ทำสะเต๊ะขายมานานมากกว่า 70 ปี ใครที่ไปเที่ยวปัตตานีห้ามพลาดร้านนี้

อนุสรณ์สถานพับนกสันติภาพ

สกายวอล์กปัตตานี ตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี เป็นเส้นทางเดินชมทิวทัศน์เหนือยอดไม้ป่าชายเลน มองเห็นท้องทะเลอ่าวปัตตานี ความสูง 12 เมตร มีความยาว 500 เมตร ด้านล่างเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของต้นไม้ที่ขึ้นได้ในป่าชายเลน

อาหารเย็นมื้อนี้เชิญชวนที่ ร้านข้าวยำราชา เป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานี ข้าวยำที่มีส่วนผสมของข้าวสวย ผักนานาชนิดที่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ กุ้งแห้งป่น ผสมกับน้ำบูดู มีผักพื้นบ้านหลายชนิดเป็นผักเคียง ปลาดุกย่าง ไข่ต้ม ข้าวยำร้านนี้ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบัน ตลาดเช้าปัตตานี เหมือนกับตลาดสดยามเช้าทั่วไป แต่ที่ตลาดนี้มีอาหารประเภทอาหารทะเลราคาถูก ประชาชนจะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเลือกหาซื้อสินค้าได้ตามต้องการ

อาหารจากร้านต้าเหยิน

บทสรุปของงาน “กินเพลินเดินเก๋เท่อย่างใต้” เพื่อส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาหาร ทั้งอาหารพื้นบ้าน อาหารจีน อาหารไทยดั้งเดิม เอร็ดอร่อยและราคาถูก ชมวิถีการดำรงชีวิตแบบเดิมๆ ความรักความสามัคคีของชุมชนยังมีให้เห็น

อาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดเช้าปัตตานี

การคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี ใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมได้อย่างสบายใจ ติดต่อได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดได้ทุกแห่ง ขอขอบคุณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน