วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

ภูมิปัญญาไทย

มก. ผุดไอเดีย นำเปลือกหอยเหลือทิ้ง สร้างมูลค่า

หอยแมลงภู่ จัดเป็นสัตว์น้ำ มีราคาถูก รับประทานง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีการประยุกต์ใช้เปลือกหอยแมลงภู่ ความนิยมในการบริโภคหอยแมลงภู่และปริมาณผล...

ข้าวพื้นเมือง ยะลา ผลิตไม่ทันตลาดต้องการ

คุณโรสนี ดอเลาะ เหรัญญิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กลุ่มมีพื้นที่ปลูกข้าวพื้นเมืองของบุดี 300 กว่...

วช.ชูนวัตกรรมพลิกโฉม “หน่อกะลา” เพิ่มรายได้เกษตรกรเกาะเกร็ด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว....

“เกาะนาง” นางโดย หรือ ยมโดย ตำนานเรื่องเล่าในอ่าวไทย

ความเป็นมาของเกาะนาง, ยมโดย หรือ เกาะนางโดย ตามที่เคยรู้จักมักคุ้นกันนั้น มีเรื่องราวเป็นตำนาน เล่าขานกันมานาน โดยเฉพาะในแถบปากพนัง กล่าวกันว่า นางโดย...

ก่อนผ่าตัด อย่าลืมนึกถึง “ขิง”

จากคอลัมน์ พืชใกล้ตัว โดย ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ ในอภัยภูเบศรสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 136 ประจำเดือนตุลาคม 2557 ระบุถึงคุณประโยชน์ของ “ขิง” ระบุว่า ขึ้นห...

กล่มแปรรูปหวาย เมืองพิมาย สร้างงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

“กลุ่มหวายบ้านส่วย” ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านส่วน ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มหวายบ้านส่วย เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตอุปกรณ์จากหวายเพื่อ...

ชี้ช่องรวยกับ “มะกรูด” พืชสร้างเงิน

มะกรูด เป็นพืชผักพื้นบ้านที่มากคุณค่า ทั้งใบและผลมะกรูดสามารถนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมาย หลายช่องทาง ทั้งในรูปอาหาร ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง และ...

หลอดไผ่ จาก กอไผ่หลอด ภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยลดโลกร้อน

เราชาวบ้านสมัยเก่าก่อนมีภูมิปัญญาหาน้อยไม่ ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมนี้ ทำให้เรามีหลอดดูดน้ำมาก่อนที่จะมีหลอดพลาสติก และหลอดสแตนเลสที่ขายๆ กันอยู่ในปัจจุบ...

ไอเดียเจ๋ง สร้างเงินจากเศษปลา “คุกกี้ก้างปลาสลิด” ผลงาน ม.หัวเฉียว

ปลาสลิดแดดเดียว จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น รสชาติอร่อย ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีในชื่อ “ปลาสลิดบางบ่อ” จังหวัดสมุทรปราการ ปล...

มะหาด…ต้นไม้แห่งครีมฟอกขาว

ชื่อทั่วไป (Common name) : Lakoocha/Monkey jack tree ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Artocarpus lakoocha Family : MORACEAE ช่วงระยะเวลาที...

เรื่องน่าสนใจ