“ขอนแก่น” เจอปัญหาภัยแล้ง-โรคระบาด ทำ “มะนาว” ราคาพุ่งลูกละ 5 บาท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ตลาดบางลำภู เขตเทศบาลนครขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผักชนิดต่างๆ เริ่มมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น หลังสภาพอากาศที่แล้งและร้อนจัด ประกอบกับมีน้ำในการใช้เพาะปลูกน้อยลง ส่งผลกระทบต่อสินค้าทางการเกษตร มีการเจริญเติบโตช้า ได้ไม่ผลผลิตเท่าที่ควร บางส่วนได้รับความเสียหายลำต้นแห้งตายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยเฉพาะมะนาวซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ช่วงนี้จึงให้ผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ทำให้มีราคาที่สูงขึ้น จากเดิมเคยขายอยู่ที่ราคา ลูกละ 1-2 บาท ปรับราคาขึ้น ลูกละ 4-5 บาท เช่นเดียวกับผักอีกหลายชนิด ที่พาเหรดปรับขึ้นราคากันเป็นจำนวนมาก

นางวงเดือน พรมวิเชียร แม่ค้าขายผักสดในตลาดบางลำภู กล่าวว่า ตนได้ไปซื้อมะนาวจากตลาดศรีเมืองทอง ซึ่งเป็นตลาดค้าสดประเภทผัก ในช่วงสัปดาห์นี้ราคามะนาวเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 100-200 บาท ต่อกระสอบ ซึ่งแต่ละปีราคามะนาวก็จะแตกต่างกันออกไป ตามเกรดและขนาดของลูกมะนาว รวมไปถึงขึ้นอยู่ตามฤดูกาล ซึ่งถ้าเป็นมะนาวในช่วงฤดูแล้ง ก็จะมีราคาสูงกว่าฤดูอื่นๆ เนื่องจากมะนาวเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ผลผลิตของมะนาวในช่วงหน้าแล้งจึงมีน้อยลง ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น

เช่น มะนาวไซซ์เล็กสุด 700 ลูก ราคา 1,200 บาท มะนาวไซซ์กลาง 600 ลูก ราคา 1,400 และมะนาวไซซ์ใหญ่ 500 ลูก ราคา 1,700 บาท แต่ถ้ารับมะนาวจากกรุงเทพฯ ราคาจะสูงถึง 2,000 บาท ส่วนน้ำมะนาวขวดซึ่งเป็นน้ำมะนาวผสม ราคาจะอยู่ที่ขวดละ 30-50 บาท แต่ถ้าเป็นน้ำมะนาวแท้ราคาจะสูงถึงขวดละ 300 บาท และราคาขายปลีกจะอยู่ที่ลูกละ 4-5 บาท ถึงแม้ว่าราคามะนาวและผักชนิดต่างๆ ในตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ความต้องการของลูกค้าก็ไม่ลดลง ยังคงมีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจร ที่แวะเวียนมาซื้อมะนาวและผักชนิดต่างๆ จากแม่ค้าอยู่ตามปกติ