ครม. เคาะจ่ายชดเชยชาวบ้านรับผลกระทบ “ฝายราษีไศล” 600 ล้านบาท

รัฐบาลอนุมัติงบประมาณจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลอีก 600 ล้านบาท ภายในปีงบฯ 62-63

พล.ต. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 600 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ โดยใช้จากงบกลางปี 2562 รายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

โดยจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยบนพื้นที่อีก 18,469 ไร่ โดยมีพื้นที่คงเหลือเพื่อตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ 11,948 ไร่ ซึ่งจ่ายในอัตราไร่ละ 32,000 บาท ซึ่งกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบสิทธิของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยได้มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

โดยจ่ายระยะที่ 1 ในปีงบ 2562 ซึ่งจ่ายเงินเพิ่มตามคำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมาพร้อมดอกเบี้ย 68.74 ล้านบาท ภายใน 31 มีนาคม 2562 จ่ายเงินกรณีที่มีข้อเท็จริงลักษณะเดียวกันกับที่ศาลมีคำพิพากษา 142.33 ล้านบาท ดำเนินการจ่าย 30 กันยายน 2562 จ่ายกรณีกลุ่มสมัชชาคนจนไม่ยอมรับเงินค่าชดเชย เนื่องจากได้รับค่าชดเชยไม่เต็มแปลงตามแผนที่ ร.ว.43 ก. 6.56 ล้านบาท ดำเนินการ 31 มีนาคม 2562

ส่วนพื้นที่คงเหลือที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จะดำเนินการจ่ายปีงบ 2536 รวม 382 ล้านบาท ก่อนหน้านี้จ่ายชดเชยแล้ว 3 จังหวัดนี้ ตั้งแต่ปี 2540-2560 รวม 11 ครั้ง จำนวน 12,993 แปลง เป็นเงินรวม 1,927 ล้านบาท