บสย. ค้ำประกัน ปล่อยกู้คนตกงาน-คืนถิ่น ตั้งเป้าหมื่นราย

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้ บสย. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัว ช่างชุมชนเพื่อคนตัวเล็ก โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้กับธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ในการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มคนที่ตกงาน หรือกลุ่มคนที่ต้องการกลับไปตั้งถิ่นฐานยังบ้านเกิดของตนเอง

หากไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพสามารถเข้าอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสมาคมวิชาชีพต่างๆ เช่น ช่างไฟ ช่างเสริมสวย หลังอบรมสามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.วงเงิน 5 หมื่นบาท-1 แสนบาท ต่อราย ไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ โดยตั้งเป้าหมายในระยะแรกไว้ประมาณ 1 หมื่นราย หรือมีช่างประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง

นายรักษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มีแนวคิดทำหมอหนี้ออนไลน์ เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือมีหนี้นอกระบบ โดยจะมีการรวมหนี้เป็นก้อนดียว แล้ว บสย. จะเข้าไปค้ำประกันหนี้ดังกล่าวให้ธนาคารปล่อยกู้ให้ โดยพบว่ายังมีประชาชนกว่า 2 ล้านราย ที่ยังไม่สามารถเข้าสินเชื่อในระบบได้ ดังนั้นบสย. ในฐานะแบงก์รัฐพยายามเข้าช่วยดูแลกลุ่มคนดังกล่าว โดยจะมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษา เพื่ออย่างน้อยให้เขารู้ว่าไม่ถูกทอดทิ้ง และสามารถเพิ่มเพื่อนนายแบงก์ทางไลน์เพื่อปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเงิน

นายรักษ์ กล่าวว่า รวมถึง บสย. อยู่ระหว่างหารือกับกรมสรรพากรและธนาคารอีก 6 แห่ง เช่น กรุงไทย กสิกรไทย กรุงเทพ ออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้มีการผ่อนชำระภาษีผ่านธนาคาร จำนวน 36 งวด เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และช่วยเหลือไม่ให้ถูกเบี้ยปรับกับสรรพากร กรณีผิดนัดชำระภาษี คาดว่าจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร็วๆ นี้