ซื้อง่ายผ่านมือถือ ‘สลากออมสินดิจิทัล’ 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ลุ้น 2 ล้านทุกเดือน

ออมสินออกสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท รับดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 บาท/ปี ลุ้นรางวัลรางวัลสูงสุด 2 ล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) โดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่ วันที่ 17 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป ผ่าน Mobile Banking หรือ MyMo ของธนาคารออมสินเท่านั้น

สำหรับสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี อายุสลาก 1 ปี เปิดรับฝาก หน่วยละ 20 บาท (1 หน่วย ต่อ 1 หมายเลข) ฝากครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ย หน่วยละ 0.05 บาท (คิดเป็น 0.25% ต่อปี) โดยธนาคารฯ จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน หากถูกรางวัล ธนาคารฯ จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล ซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษี

แต่หากผู้ฝากถอนคืนก่อนสลากครบอายุ โดยฝากครบ 6 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ย หน่วยละ 0.02 บาท (คิดเป็น 0.10% ต่อปี) ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 6 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย และถ้าถอนคืนก่อน 3 เดือน จะถูกหักส่วนลด หน่วยละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ในระหว่าง 1 ปี ที่ถือสสลาก ผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลจากการออกรางวัลเลขสลากทุกวันที่ 16 ของเดือน เป็นจำนวน 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก โดยมีรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยธนาคารฯ เปิดวงเงินรับฝากสำหรับงวดแรก 12,000 ล้านบาท