พิจิตร “หนอนกระทู้” ระบาด ไร่ข้าวโพดเสียหายกว่า 2,000ไร่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดของจังหวัดพิจิตร

จากการลงพื้นที่พบว่ามีการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ลักษณะการเข้าทำลายกัดกินยอด ลำต้น และใบของข้าวโพด ซึ่งสามารถเข้าทำลายได้ในทุกช่วงอายุของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 20,922 ไร่ มีพื้นที่ที่ระบาด แบ่งเป็น รุนแรงน้อย จำนวน 7,492 ไร่ รุนแรงมาก จำนวน 3,619 ไร่ พื้นที่เฝ้าระวังอีก จำนวน 2,467 ไร่ พื้นที่คาดว่าจะเสียหายสิ้นเชิง จำนวน 1,702 ไร่

ทั้งนี้ เจ้าหน้าทีสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอได้ลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้น และให้ความรู้ เช่น ปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ทุกวัย ในอัตราการปล่อย 100 ตัวต่อไร่ ปล่อย 2-3 ครั้ง ขึ้นกับความหนาแน่นของศัตรูพืช การใช้กับดักกากน้ำตาลใส่ขวดล่อตัวเต็มวัยในแปลง และการเก็บหนอนในแปลง เป็นต้น

สำหรับเกษตรกรท่านใดพบการระบาดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสอบถามได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

บทความก่อนหน้านี้อ.ส.ค. ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคนมด้วย TMR ลดต้นทุนเพิ่มน้ำนมดิบ
บทความถัดไปเลี้ยงปลาในนา ที่อำนาจเจริญ ช่วยลดต้นทุน มีรายได้เพิ่ม