สอนลูกเล่นกีฬา สร้างทัศนะที่ดีในการเข้าสังคม

ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเอง ที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการสานสัมพันธ์ในครอบครัว
#สอนลูกเล่นกีฬา #bangkokbank #bangkokbanksme #sme

 

การเล่นกีฬา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก และยังช่วยส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายเด็กเจริญเติบโตแข็งแรง การเล่นกีฬาไม่เพียงแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญต้องใช้สติปัญญา โดยทุกชนิดกีฬาเป็นการเล่นที่มักใช้แข่งขันกัน จึงต้องมีกฎและกติกา ซึ่งในการเล่นกีฬาบางชนิดต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นและมีสถานที่ที่ใช้เล่น เป็นการเล่นที่ใช้ฝึกร่างกายให้แข็งแรง ฝึกให้รู้จักการยอมรับกฎ ยอมรับกติกา ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

เล่นกีฬาทุกชนิดมีคุณค่าต่อเด็กและเยาวชน

กีฬามีคุณประโยชน์แก่นักกีฬาและผู้เล่นกีฬาทั้งทางร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยืนยันว่า ไม่ว่าเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงวัย การเล่นกีฬาจะได้ประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายแข็งแกร่ง อารมณ์แจ่มใส ได้เข้าสังคม และสนุกสนานร่าเริง และยิ่งเล่นกีฬามีการปูพื้นฐานตั้งแต่เด็ก หากมีพรสวรรค์ก็สามารถต่อยอดสามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงครับครัว หรือสามารถยกฐานะความเป็นอยู่ที่ดีได้ขึ้นเหมือนกับนักกีฬาทั่วโลกได้

ดร.ก้องศักดิ์ ยังสะท้อนมุมมองให้เห็นอีกว่าคุณค่าของการเล่นกีฬานั้น ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่สังคมต้องการได้อย่างแยบยล โดยเด็กและเยาวชนมีความพร้อมและอยากเล่นหรือร่วมกิจกรรมกีฬาตามธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่พวกเขาเหล่านั้นมีความต้องการและสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการยอมรับ ตั้งใจกระทำกิจกรรมดังกล่าว และจะซึมซับเอาสิ่งดีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตในหลายๆ คุณสมบัติอย่างที่สังคมต้องการ และการกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัยและด้านจิตใจ

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวชนชนและสังคม

กีฬายังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาจึงถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ซึ่งกีฬามีคุณลักษณะพิเศษ คือ

  1. มีความสนุกสนาน
  2. มีความสุขเมื่อได้เล่น
  3. มีความท้าทาย มีแพ้ มีชนะ
  4. มีความสามารถดึงดูดผู้ชม ผู้ดูและสื่อต่างๆ รวมทั้ง ผู้สนับสนุน สปอนเซอร์ต่างๆ
  5. สามารถดึงดูดผู้ชมได้ทั่วทั้งโลก เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ทำให้เกิดแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก

 

กีฬาทำให้ผู้เล่นมีสติปัญญาและมีจุดมุ่งหมายชีวิต

กว่าจะมีชื่อเสียงโด่งไปทั่วโลก “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” หรือ รัชพล ภู่โอบอ้อม ยอดนักสนุกเกอร์อาชีพชาวไทยและผู้ปลุกกระแสให้คนไทยหันมาสนใจในกีฬาสนุกเกอร์ บอกว่า ฝึกฝนเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นกีฬาที่ชื่นชอบ ซึ่งการเล่นกีฬาประเภทนี้ต้องมีการอดทน มีสมาธิ มีสติปัญญา มีน้ำใจนักกีฬา ต้องวางการเล่นอย่างรอบคอบ และที่สำคัญมีวินัยในตัวเอง ซึ่งหากเด็กหรือเยาวชนชาวไทยต้องการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการแข่งขันกีฬาในเวทีระดับโลกได้ ต้องยึดมั่นในอุดมคติดังกล่าวอย่างเหนี่ยวแน่นจึงประสบความสำเร็จไปได้

“กีฬาไม่เพียงแต่สร้างรายเท่านั้น ยังสร้างชื่อเสียงวงศ์ตระกูลและประเทศชาติได้เหมือนกัน เมื่อก่อนตอนที่เริ่มเล่นสนุกเกอร์ไม่เคยคิดว่าสิ่งพวกนี้จะมาสร้างชื่อเสียงให้ผม ไม่เคยคิดเลย เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็ว แต่ที่สำคัญขอแนะนำเด็กเยาวชนรุ่นใหม่อยากเล่นกีฬาประเภทไหน ชนิดไหนก็ต้องตั้งใจเล่นอย่างจริง ขยันฝึกซ้อม มีความอดทนและมีวินัยเป็นที่ตั้ง”

คุณประโยชน์และคุณค่าจากการเล่นกีฬานั้น มีมากมายมหาศาลทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ หากเล่นกีฬาแล้วเข้าใจในคุณค่าของกีฬาประเภทนั้นๆ พร้อมยอมรับกติกาและเข้าถึงอย่างแท้จริง ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนได้ ซึ่งนักกีฬาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสังคมทุกวันนี้กำลังต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติของนักกีฬา ดังนั้นนักกีฬาจะต้องนำคุณค่าที่ได้จากการเล่นกีฬาในสนามไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย เพื่อร่วมพัฒนาร่วมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Gen Alpha-Gen Z ยุคนี้เขาสนใจอะไรกัน?

มองทีละมุม! ‘เรียนออนไลน์’ ผลดีและผลเสียอย่างไร

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ
คลิกหรือสายด่วน1333