เกษตรฯ-อุตุฯ ชี้อากาศปิด เตือนหยุดเผาเด็ดขาด ถึง 14 มี.ค.

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทาง  อุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุก 7 วัน โดยในช่วงวันที่ 8-14 มีนาคม 2562 อากาศมีการไหลเวียนไม่ดี ส่งผล  ต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน ซึ่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และแพร่ งดเผาวัสดุการเกษตรอย่างเด็ดขาด และจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ เลย ขอนแก่น อุดรธานี และหนองบัวลำภู ไม่ควรเผาวัสดุการเกษตร ทั้งนี้ เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารสภาพอากาศ ตลอดจนคำแนะนำในการกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรได้เพิ่มเติม ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ (02) 579-0163 และสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา 1182