เตือนสวนกล้วยหอม ระวังโรคปานามา

โรคเหี่ยวฟิวซาเรียมของกล้วย รู้จักกันในชื่อโรคตายพราย หรือ โรคปานามา ที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4 ซึ่งพบระบาดในประเทศแถบอาเซียน ได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกกล้วยหอมเขียว หรือกล้วยหอมคาเวนดิช ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4 เนื่องจากเป็นโรคที่ทำความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปลูกกล้วยได้อีกในพื้นที่พบการระบาดของโรค

ประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดของกล้วยหลายชนิด และมีการปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ โดยปกติแล้วโรคตายพรายในประเทศไทยมักเกิดกับกล้วยน้ำว้า ไม่พบในกล้วยหอม

สาเหตุของโรคมาจากเชื้อราเชื้อเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์ ซึ่งเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4 เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ เพราะโรคนี้สามารถติดไปกับหน่อพันธุ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกอื่นได้ และเกิดจากราในดินที่ไม่อาจใช้สารเคมีกำจัดเชื้อในดินให้ตายหมดไปได้ ถ้าเข้ามาระบาดในประเทศจะทำลายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทั้งหมดของประเทศ รวมทั้งในกล้วยชนิดอื่นๆ ด้วย

แม้ปัจจุบันจะยังไม่พบโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4 เข้ามาระบาดในประเทศไทย แต่การป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลัง เพราะโรคนี้มีความรุนแรงมาก สามารถล่มสลายสวนกล้วยในประเทศได้ กรมวิชาการเกษตร จึงขอเตือนเกษตรกรอย่านำพันธุ์กล้วยที่อาจมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศที่พบการระบาดเข้ามาปลูกในประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติกักพืชได้กำหนดให้กล้วยเป็นสิ่งต้องห้าม ทุกส่วนของกล้วยทุกชนิดห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด ผู้ใดลักลอบนำเข้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติกักพืช มีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทความก่อนหน้านี้เกษตรกรอย่าลืมเช็ค! วงเงินเข้าบัตรคนจน เดือน พ.ค. โอน 9 รายการ “ค่าปุ๋ย” มาเดือนนี้
บทความถัดไปวว./บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชียฯ เผยผลการประกวดนวัตกรรมความงาม “Beauty Innovation Awards 2019”