กยท. ประกาศรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารฯ เพิ่มอีก 2 บริษัท และอยู่ระหว่างการทดสอบอีก 3 บริษัท รู้ผลเร็วๆ นี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารฯ และสารผสมเพิ่ม อีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด อีก 3 บริษัทจ่อคิวอยู่ระหว่างการทดสอบคาดรู้ผลเร็วๆ นี้

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ได้รับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มฯ ให้แก่บริษัทผู้ผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ ที่ยื่นคำขอรับรองเข้ามาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งในส่วนของมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบความเข้ากันได้ของน้ำยางพารากับดินซีเมนต์ และมาตรฐานทางวิศวกรรม ในการตรวจสอบการรับแรงอัดของรถที่วิ่งบนผิวถนนรวมถึงค่าความยืดหยุ่นของผิวถนนตามที่ระบุในคู่มือการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

รองผู้ว่าการกล่าวย้ำว่า ขณะนี้ยังมีอีก 3 บริษัทที่อยู่ระหว่างการรอผลทดสอบ ซึ่งถ้าผ่านการทดสอบและได้การรับรองจากทางคณะกรรมการฯ แล้ว ทาง กยท. จะประกาศให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ของ กยท. www.raot.co.th สำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอรับรองมาตรฐานน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม หรือสารผสมเพิ่มฯ รวมถึงผู้ที่ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฯ ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าว ก็สามารถยื่นคำขอรับรองได้ ซึ่ง กยท.พร้อมเป็นหน่วยงานที่ให้ปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงสูตรการผลิตน้ำยาง ติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือยื่นคำขอเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร. (02) 940-5712 ต่อ 130 หรือ (086) 389-4240 ได้ในวัน และเวลาราชการ