วช. นำคณะนักวิจัยไทยคว้ารางวัลนานาชาติ จาก งาน iENA 2019 สาธารณรัฐเยอรมนี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย จาก 9 หน่วยงาน คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จาก งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย

  1. Gold Medal 4 ผลงาน
  2. Silver Medal 13 ผลงาน
  3. Bronze Medal 6 ผลงาน

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่

-ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากวัสดุฉลาดสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-ผลงานเรื่อง “การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

-ผลงานเรื่อง “ตู้ควบคุมโหลดเบรกสวิตช์ ชนิด FS6 แบบอเนกประสงค์” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

-ผลงานเรื่อง “เครื่องหมุนรีลสายไฟ (แบบเคลื่อนย้ายอิสระ) พร้อมขาตั้งรีลสายไฟ (แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม)” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

พร้อมนี้ เป็นที่น่ายินดีที่นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลพิเศษของงานคือ รางวัล The Thinker จากผลงาน เรื่อง “อุปกรณ์ชดเชยค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟขณะสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นอกจากนี้ ผลงานจากประเทศไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ (Special Prizes) จากองค์กร/หน่วยงานต่างประเทศอีกหลายผลงาน

ในปีนี้ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานเครือข่ายวิจัย ร่วมประกวดเพื่อสร้างการยอมรับในมาตรฐานของผลงานไทยและสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย ในเวทีนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก

“The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” จัดขึ้นเป็นปีที่ 71 เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป โดยมีนักประดิษฐ์/นักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 800 ผลงาน จากกว่า 30 ประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 10,000 คน

 

สำหรับ 9 หน่วยงาน จากประเทศไทยที่ร่วมคว้ารางวัล ในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ได้แก่

-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

-บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-บริษัท ซุปเปอร์เซโย จำกัด

โดยผลงานจากประเทศไทยที่นำเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ วช. ได้พิจารณาคัดกรองในหลายรูปแบบ ได้แก่ ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานจาก วช., ได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับประเทศของหน่วยงาน, ผลงานที่มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว สับปะรดพันธุ์ใหม่ “เพชรบุรี 2” ป้อนอุตสาหกรรมแปรรูป
บทความถัดไปเจ้าน้อง นักปีนต้นมะพร้าว ตัวเก่ง ทำเงินให้เจ้านาย วันละ 1,200-1,300 บาท