สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการใน จ.เชียงราย และพื้นที่ภาคเหนือ เข้าสัมมนาฟรี 2 หลักสูตร เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร

POSTER- 20 Fab - ThaiGAP

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมสัมมนาฟรี!! 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 1. การยกระดับผักและผลไม้ไทย สู่มาตรฐานสากล วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับทราบถึงมาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคตเกษตร 4.0 และการพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อเข้าสู่สากล รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP และหลักสูตร 2. การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะจัดขึ้นระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย ด่วน! รับเพียง 50 ท่าน ต่อหลักสูตร เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น หมดเขตรับสมัครภายใน 14 กุมภาพันธ์ นี้

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ อี-เมล [email protected] หรือสอบถาม โทร. (063) 915-6656, (02) 564-7000 ต่อ 1301