ซี.พี. ลาว คว้าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

ซี.พี. ลาว คว้า ISO 9001 2015

โรงงานผลิตอาหารสัตว์พูคำ บริษัท ซี.พี. ลาว จำกัด ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก บริษัท เอส จี เอส จำกัด ณ นครหลวง เวียงจันทน์

นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด เข้ารับใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก บริษัท เอส จี เอส จำกัด ณ นครหลวง เวียงจันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบมาตรฐาน ISO โดยมี นายพูวง วงคำซาว หัวหน้าห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ ผู้แทนเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นางสาว  อุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย ใน สปป. ลาว และ ผู้แทนธนาคารไทย ใน สปป. ลาว ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ซี.พี. ลาว ดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐาน คุณภาพ และความยั่งยืน การได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า แต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืนในการประกอบการ และมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สปป. ลาว  พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์ สู่ความยั่งยืน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ประกอบกิจการ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ