ผู้บริหารเบทาโกร รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ

ผู้บริหารเบทาโกรรับมอบเกียรติบัตร

นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เครือเบทาโกร (ซ้าย) รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ “วิถีรอบรู้สู่สุขภาพดี มีชีวิตชีวา ประจำปี 2563” โดย นาย      สมศักดิ์ ปิ่นนาค นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ขวา) เป็นผู้แทนมอบ ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้