วว. เตรียมเปิดกิจกรรม “Brand  DNA  Season 6” และงานสัมมนา “กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด” เนื่องในงาน PROPAK ASIA  2020

TISTR total solution

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม “Brand  DNA Season 6” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับรู้ข่าวสารจาก วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานเบื้องหลังที่ช่วยผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งพิธีเปิดงานสัมมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด” เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลแบบบูรณาการ หรือ Total Solutions for SMEs ที่ วว. สามารถให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาสินค้า ส่วนผสม การบรรจุภัณฑ์ พร้อมวางจำหน่ายสู่ตลาด เนื่องในงาน PROPAK ASIA  2020 ในวันพุธที่  21 ตุลาคม  2563 เวลา 10.30-16.00 น. ณ Hall 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

พิธีเปิดกิจกรรม “Brand  DNA  Season 6”

งานสัมมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด”

ในวันพุธที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

Hall ๑๐๓  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

เวลา กิจกรรม

 

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. – ลงทะเบียนสื่อมวลชน ณ บูธนิทรรศการ วว. Hall 103

 

๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ประเด็น “การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs” ณ  IDEA THEATRE

– ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.

– ผู้บริหาร บริษัทอินฟอร์ม่า มาร์เก็ต ประเทศไทย

– คุณณิชชา  โชคประจักษ์ชัด (วาววา)  นักแสดง/ผู้ประกอบการ SMEs

๑๑.๓๕-๑๒.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรม “Brand  DNA  Season 6” ณ บูธนิทรรศการ วว. Hall 103

  โดย   ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.

– ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

– ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

– เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน วว.

Theme : “Total Solution : Innovation  for healthy life and beauty”

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐-๑๓.๑๐ น. พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด”

 โดย   ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.

– ถ่ายภาพหมู่เป็นทีระลึก

 

๑๓.๑๐-๑๓.๔๕ น. การบรรยายเรื่อง “การเลือกใช้สารทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและความงาม”

โดย  ดร.สมกมล  อินทวงศ์  นักวิจัย วว.

 

๑๓.๔๕-๑๔.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม”

โดย  ดร.กฤตลักษณ์  ปะสะกวี   นักวิจัย วว.

 

๑๔.๓๐-๑๕.๑๕ น. การบรรยายเรื่อง “การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารและการทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร”

โดย  1.ดร.รัชนีวรรณ  กุลจันทร์  ผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วว.

2.คุณนันทนีย์  ไชยมังคลายนต์  นักวิจัย วว.

 

๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพสินค้า”

โดย  ดร.ดวงกมล  เจริญวงศ์  นักวิจัยอาวุโส  วว.

 

 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม