มทร.ศรีวิชัย ออกช่วยสัตว์เลี้ยง ทะเลน้อย

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ทะเลน้อย โดยมี ผศ.น.สพ. สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี น.สพ. โฆษิต อารีกิจ น.สพ.         จตุรพัตน์ คำแป้น นายเสกสรรค์ ธัญญาลักษณ์ และ นางสาวราตรี แมรอ ได้ร่วมออกพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง