ธ.ก.ส. คว้ารางวัลบู๊ธสวยงามยอดเยี่ยม จาก Money & Banking Awards 2020

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ร่วมรับรางวัล Money & Banking Awards 2020 จาก นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร โดย ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลประเภทบู๊ธสวยงามยอดเยี่ยม (Best Design Excellence Award) ขนาดพื้นที่ 300-500 ตารางเมตร จากการจัดงาน Money Expo 2020 ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมและ            นิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ