ชาวสวนยางบึงกาฬต้องหันมากรีดยางตอนกลางวันหลังฝนตกต่อเนื่อง

วันนี้ 22 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ผลจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุม ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ ที่ปลูกยางกว่า 1 ล้านไร่ ได้รับความเดือดร้อนกรีดยางขายไม่ได้ทำให้ขาดรายได้

โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา บ้านน้อยแสนสุข หมู่ 11 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุเข้า ฝนตกลงมาทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่สามารถกรีดยางพาราได้ ต้องอาศัยช่วงเวลาที่ฝนหยุดตกออกมากรีดยาง และที่ผ่านมาฝนตกลงมาตลอด มีวันนี้ฝนหยุดในตอนเช้าก็เลยออกมากรีดยางพาราตอนกลางวัน เพื่อที่จะได้นำไปขายเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ลูกไปโรงเรียน เพราะที่ผ่านมากว่า 1 สัปดาห์ ฝนตกลงมาตลอดทำให้ขาดรายได้ไปเยอะ ซึ่งจะหยุดกรีดก็ไม่ได้เพราะทุกวันต้องมีค่าใช้จ่าย แต่ก็นับว่ายังดีที่ฝนหยุดตกให้กรีดยางได้