ชลประทานชัยนาทประกาศเตือนฉบับที่ 1 ท้ายเขื่อนน้ำจะสูงขึ้น 1.5 ม.

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท เปิดเผยว่าได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ว่าจากที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ระดับน้ำเหนือเขื่อนวัดได้ 16.574 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนท้ายเขื่อนวัดได้ 9.86 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 599ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที และคาดการณ์ว่า จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะสงผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล และตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 1-1.5 เมตร โดยที่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป