สยามคูโบต้า พัฒนาระบบลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มอาสาสมัคร สนับสนุนจิตอาสา ให้บริการจุดฉีดวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต

สนับสนุนระบบอาสาสมัคร จุดฉีดวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต 3
สนับสนุนระบบอาสาสมัคร จุดฉีดวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต

สยามคูโบต้า สนับสนุนการออกแบบระบบ Volunteer Management เพื่อการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มอาสาสมัครสำหรับศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต พร้อมเปิดรับสมัครจิตอาสาประจำศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 64

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ การบริจาคเงินสนับสนุน การผลิตตู้ความดันลบ หุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร รวมถึงส่งเสริมพนักงานในบริษัทฯ ให้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงและเร็วที่สุดในปัจจุบัน ทำให้มีการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลมีจำนวนมาก โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ่งเป็นศูนย์รับวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี รองรับประชาชนได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 ราย จึงมีความจำเป็นต้องเปิดรับอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือและปฏิบัติงานภายในศูนย์รับวัคซีน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหานี้และมองเห็นถึงศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทฯ ที่จะสามารถเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานจิตอาสาได้ จึงได้ระดมกำลังจากหน่วยงาน IT Solution ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ- Sales and Service System ออกแบบระบบ Volunteer Management เพื่ออำนวยต่องานจิตอาสา”

ซึ่งกรอบแนวทางของระบบ Volunteer Management คือมุ่งเน้นการเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาและบริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลจิตอาสาล่วงหน้า เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการต่างๆ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองลงทะเบียน, บริการนัดหมาย และอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยอาสาสมัครไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งที่มาทำงาน เนื่องจากมีระบบเก็บฐานข้อมูล นอกจากนี้ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดสำหรับกิจกรรมจิตอาสาได้ในอนาคต

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ผู้จัดการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และผู้จัดการศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต กล่าวว่า “ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ต้องขอบคุณทางสยามคูโบต้าในการช่วยเหลือออกแบบระบบในครั้งนี้ เนื่องจากงานจิตอาสาต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยการจัดการและระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยระบบสามารถทำให้จิตอาสาเข้าถึงได้ง่าย วางแผนบริหารจัดการจิตอาสาได้ล่วงหน้า อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อในงานจิตอาสาอื่นๆ ได้ในอนาคต”

“งานอาสาสมัครคืองานที่ไม่มีค่าจ้างและไม่มีค่าแรง สังคมไทยผ่านทุกวิกฤตมาได้ ส่วนสำคัญก็มาจากพลังของจิตอาสา ที่ศูนย์วัคซีนธรรมศาสตร์ประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของจิตอาสาและความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยอยากขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราพลังของภาคประชาชน ขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครประจำศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต บริเวณ อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสมัครและลงวันที่สะดวกในการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 13 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง https://vop-tuh.azurewebsites.net/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/VolunteerTU

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณรัชวรรณ ธีรนรเศรษฐ์ 085-185-8811 [email protected]

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ คุณสุดา ศรีบุศยดี 089-068-4345 [email protected]