“โครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ส่งมอบฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล สร้างภูมิคุ้มกันคนไทยทั่วภูมิภาค

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี ได้ประกาศดำเนินโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้กลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา โดยมุ่งแจกจ่ายไปที่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและมอบให้หน่วยงาน องค์กรพันธมิตร และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ร่วมแจกจ่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ

ในการนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร ที่เริ่มตั้งแต่ลงกล้าเพาะปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม เป็นต้นมา โดยจัดพื้นที่แปลงปลูกจำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จังหวัดสระบุรี เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแจกฟรี 30 ล้านแคปซูล ขณะนี้กระบวนการปลูกจนถึงการผลิตยาสมุนไพรดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมแจกจ่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค และเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม

โดยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา เครือซีพีได้เริ่มทยอยนำร่องแจกจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย และชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน และล่าสุดในวันที่ 2 ธันวาคม ได้ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างเป็นทางการให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดชายแดนใต้ และอีกส่วนหนึ่งแจกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกระจายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

นายธนินท์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะทยอยส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังองค์กรพันธมิตร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสา เพื่อร่วมแจกจ่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ที่มีสาขาและโรงงานในจังหวัดต่างๆ ร่วมผนึกกำลังลงพื้นที่กระจายการแจกจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

ล่าสุด เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือซีพี ในการส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20,000 กระปุก โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้รับมอบ และ นายสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เป็นผู้แทนเครือฯ ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 10,000 กระปุก ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในส่วนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จะได้ร่วมผนึกกำลังให้โรงงานและหน่วยงานในกลุ่มซีพีเอฟส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทำการแจกจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อไปให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ส่งมอบให้แก่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจังหวัดสงขลา ส่งมอบแก่ รพ.สต.น้ำน้อย รพ.สต.บ้านท่าจีน รพ.สต.บ้านพรุ รพ.รัตภูมิ รพ.สต.ตลิ่งชัน รพ.จะนะ เทศบาลบ้านไร่ และเทศบาลควนลัง ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มอบให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบไปยัง สาธารณสุขจังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งจะมีการส่งมอบไปยังประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นายสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า เครือซีพีได้ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 10,000 กระปุก ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทุ่มเทการทำงานและเผชิญกับภารกิจที่ต้องเสียสละเพื่อปกป้องคนไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงในช่วงที่ประเทศกำลังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19

ด้าน นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในยามที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตเช่นนี้ ขอขอบคุณซีพีและบริษัทในเครือ ในฐานะภาคเอกชนที่มีความห่วงใยส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งแม้ขณะนี้อัตราของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะลดลง แต่ยังจำเป็นที่บุคลากรด่านหน้าจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายตลอดเวลาเพื่อเตรียมตัวต่อทุกสถานการณ์  ทั้งนี้ เครือซีพีได้ให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่พร้อมจะใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการร่วมมือกับคนไทยทั้งประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ได้ในที่สุด

สำหรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร”  มีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกัน โดยแปลงปลูกทั้ง 100 ไร่ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา โดยได้ดำเนินการผลิตตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร และผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาค ได้สร้างภูมิคุ้มกัน มีสุขภาพที่ดี

นอกจากนี้ เครือซีพีจะมีการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย