“กรมชลฯ”เตือนประชาชนในพื้นที่ท่วมขังเดิมเตรียมรับมือฝนหนักอีกระลอก

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 5 – 9 มิถุนายนนี้ ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และตะวันออกนั้น ล่าสุด กรมฯได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกโครงการในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังเดิม ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับให้คงเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร และเครื่องมือไว้ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีต่อไปแล้ว

นายสัญชัย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วม ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแล้ว คงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำธรรมชาติ ที่กรมฯยังคงระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 4 จังหวัด ได้แก่ บางพื้นที่จ.พิษณุโลก โดยบึงรับน้ำหลักในพื้นที่ยังคงรับน้ำได้ในปริมาณมาก จ.พิจิตร ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง ปัจจุบันระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เร่วระบาย จังหวัดสุพรรณบุรี มีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร ในเขตอ. สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า อ.เมือง และอ.อู่ทอง ได้เร่งระบายน้ำออกเช่นกัน และ จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมบางอำเภอ ก็ได้เร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

นายสัญชัย กล่าวว่า สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 41,182 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็น 55% ของความจุอ่างฯ ซึ่งมากกว่าปี 2559 ที่ 8,420 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 17,362 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34% โดยเขื่อนใหญ่ทั้งประเทศยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 10,995 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 44 % ของความจุอ่างฯ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาที่ 2,915 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 4,299 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24% ส่วน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักชลสิทธิ์ และภูมิพล ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 13,800 ล้านลบ.ม.