น่าทึ่ง “ต้นไม้” สัมผัสรับรู้ ความรู้สึกได้

ดร.โมนิกา กากลีอาโน นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยว่า “ต้นไม้” สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เข้าใจว่าไม่มีความรู้สึก กลับสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของน้ำที่ไหลใต้ดินได้ จากการทดลองเพาะเมล็ดถั่วในขวดรูปทรงตัววายกลับหัว ส่วนปลายด้านหนึ่งจุ่มลงในภาชนะใส่น้ำ อีกข้างปักลงกระบะใส่ดิน พบว่าเมื่อเมล็ดถั่วแตกหน่อและราก ปรากฏว่ารากของต้นถั่วงอกยาวมาทางฝั่งที่ มีน้ำ เหมือนรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของน้ำที่ปลายขวดฝั่งนั้นจึงเลือกที่จะแผ่รากไปในทิศทางดังกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญระบุเชื่อมั่นว่าต้นไม้ใช้คลื่นเสียงในการตรวจจับและค้นหาแหล่งน้ำ แน่นอนว่าถ้าแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆ ต้นไม้อาจรับรู้การมีน้ำได้จากความชุ่มชื้นในดิน อย่างไรก็ตาม แม้ต้นไม้หลายชนิดสามารถแผ่ขยายรากไปหาแหล่งน้ำที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ข้อสันนิษฐานนี้ทำให้เข้าใจกระจ่างชัดขึ้นว่าทำไมต้นไม้และดอกไม้เล็กๆ ถึงชอบขึ้นตามท่อน้ำใต้ดิน

ขณะที่การศึกษาก่อนหน้านี้ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐอเมริกา พบว่าต้นไม้ที่ไม่มีหู หรืออวัยวะในการรับเสียงแบบมนุษย์และสัตว์ แต่อาจได้ยินเสียงต่างๆ รอบตัวได้ด้วย ดังนั้นเมื่อต้นไม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแมลง กระบวนการเมตาบอลิซึมของมันจะปล่อยสารเคมีมีพิษออกมาเพื่อขับไล่แมลงนั่นเอง

ที่มา : คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์