เกษตรอำเภอเชียงม่วน ติดตามเกษตรกรประสบอุทกภัย

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลสระ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำยมล้นฝั่งเข้าท่วมแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ นางสาวกฤติยาภรณ์ ซื่อสัตย์ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ได้แนะนำให้แจ้งผู้นำท้องที่เพื่อแจ้งอำเภอรายงานเหตุด่วนเพื่อให้จังหวัดพะเยาออกประกาศพื้นที่ประสบภัย และหาแนวทางให้ความช่วยเหลือตาม ระเบียบกฏเกณฑ์ต่อไป เมื่เร็วๆ นี้