คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จับมือ เกษตรและสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ต่อยอดผลิตภัณฑ์ “เครื่องแกงสำเร็จรูป”

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​สายใจ​ แก้วอ่อน อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเป็นวิทยากรเรื่องการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ “เครื่องแกงสำเร็จรูป” ในโครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ณ ศาลาประชุมประจำหมู่บ้านตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช​

สำหรับโครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานของ คุณอุดมเกียรติ​ เกิดสม​ และคณะทำงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์​จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช มีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมปฏิบัติการเทคนิคการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์​ “เครื่องแกงสำเร็จรูป” กระบวนการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ การยืดอายุการเก็บรักษา​ การเตรียมพร้อม​สำหรับขอเครื่องหมาย​ อย.​ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์​เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า​ ให้สมาชิกได้น้อมนำปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต​ เกิดการพัฒนา​อาชีพที่มั่นคง​ นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด​ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์​ของชุมชน​ เพื่อสร้างรายได้​เพิ่มให้กับสมาชิกและครอบครัว​ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูป หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​สายใจ​ แก้วอ่อน อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โทร. 086-478-2887