ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.แสงทอง บุญยิ่ง อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก พุทธิเดช อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายรุ่งบัญชา กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบพร้อมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก “สุพรรณบุรีโมเดล” และการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา