ราคาสินค้าเกษตรวันนี้

ชื่อสินค้า หน่วยนับ ราคา
หมูเนื้อแดง กก. 130.00
ไก่ กก. 67.50
พริกชี้ฟ้า กก. 15.00
มะนาวเบอร์กลาง กก. 300
คะน้า ร้อยละ 20.00
มะนาวเบอร์กลาง ร้อยละ 300.00
ขึ้นฉ่าย กก. 35.00
ถั่วฝักยาว กก. 24.00
ต้นหอม กก. 55.00
เนื้อหมู กก. 130.00
เนื้อวัว กก. 230.00
ไก่สด กก. 67.50
ไข่ไก่เบอร์ 0 ฟอง 4.50
ไข่ไก่เบอร์ 1 ฟอง 5.00
ไข่ไก่เบอร์ 2 ฟอง 4.80
ไข่ไก่เบอร์ 3 ฟอง 3.50