สยามคูโบต้า ร่วมกับ กองทัพบก จัดโครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 18 มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ส่งต่อไออุ่นให้พี่น้องในถิ่นทุรกันดาร

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก สานต่อ โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 18 ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร จำนวน10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000  บาท ในจังหวัดตาก กาญจนบุรี อุดรธานี และเลย ระหว่างวันที่28 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 โดยมีพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้แก่กองทัพบกในส่วนกลาง เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพี่น้องชาวไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก และจากการปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารและได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่พี่น้องในหลายพื้นที่ ทำให้เห็นถึงความยากลำบากของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มสำหรับให้ความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว จึงได้ร่วมมือกับ สยามคูโบต้า จัดโครงการ“KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

และทางสยามคูโบต้าเอง ได้มีโอกาสใกล้ชิดและดูแลเกษตรกรไทยในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกัน จึงได้ประสานงานกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศในการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งการลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวในปีนี้ นอกจากอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังได้เพิ่มพื้นที่ภาคกลางเข้าไปด้วย โดยจะเริ่มลงพื้นที่ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการ“KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ในปีที่ผ่านๆ มา พบว่า เสื้อกันหนาวที่มอบให้แก่เด็กและประชาชนในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีส่วนช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นได้

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารที่รอคอยความช่วยเหลือและขาดแคลนเสื้อกันหนาว และด้วยแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของสยามคูโบต้า ที่มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ทั้งในด้านการศึกษา เยาวชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านชุมชนและสังคม ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพเมื่ออากาศหนาวเย็น

สำหรับโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่18 ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพนักงานสยามคูโบต้าที่มีจิตอาสาลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวจำนวน10,000ตัว มูลค่า 4,000,000  บาท ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ในพื้นที่ 4จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก กาญจนบุรี อุดรธานี และเลย เพื่อสร้างไออุ่นและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังเป็นการแสดงความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน รวมถึงพี่น้องเกษตรกรของไทยด้วย

สยามคูโบต้าดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และแบ่งเบาความทุกข์ของพี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยหนาวในแต่ละปี และทุกครั้งที่คาราวานเดินทางไปมอบเสื้อกันหนาว เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่สดใส และเสียงหัวเราะของเด็กๆ สื่อให้เห็นได้ถึงความสุขและกำลังใจที่ผู้ประสบภัยหนาวทุกคนได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้” นายสมศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย