ไหมยกทองสุรินทร์ ทอผ้าชั้นสูง

สุรินทร์ – นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยตรวจเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการอำเภอเมืองนางสาวสุณิสา ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ

นายอภิชาติ กล่าวว่า หมู่บ้านดังกล่าวยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมชั้นสูง และเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตผ้าไหมที่ระลึกแก่ผู้นำต่างประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมเอเปก อีกทั้งเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน     เป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนจะพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย’ นอกจากนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่รัฐบาลมุ่งมั่น         ขับเคลื่อน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด