น้ำดอกไม้สีทอง

เกิดจากการเอาเมล็ดของมะม่วงน้ำดอกไม้พระประแดง เพาะเป็นต้นกล้าแล้วปลูกเลี้ยงจนต้นโต มีดอกและติดผล ปรากฏว่า มีความแปลกจากพันธุ์ดั้งเดิม คือขณะผลยังอ่อนได้ 1-2 เดือน สีผลจะเป็นสีเขียว แต่พ้น 1-2 เดือน ไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนตลอดทั้งผล และจะเป็นเช่นนี้ไปจนกระทั่งผลแก่หรือสุกสีเหลืองจะเข้มขึ้น ทำให้เวลาติดผลดกทั้งต้นดูสวยงามมาก เนื้อสุกรสชาติหวานหอม เมล็ดบาง เสี้ยนน้อย กินอร่อยมาก

สามารถติดผลดกได้ตลอดทั้งปี เจ้าของผู้เพาะเมล็ด คือ พ.อ.อ. สมาน เอมอ่อง เชื่อว่าเป็นมะม่วงกลายพันธุ์ จึงปลูกทดสอบพันธุ์อยู่หลายวิธีและหลายครั้ง จนมั่นใจว่าเป็นพันธุ์ใหม่อย่างถาวรแน่นอนแล้ว จึงตั้งชื่อว่า “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง”

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือนกับมะม่วงทั่วไปทุกอย่าง ผล เป็นรูปกลมรีและยาว ทรงผลสวย เมื่อโตเต็มที่แต่ละผลจะมีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 300-400 กรัม ติดผลดกเป็นพวง 5-7 ผล ติดผลดกเต็มต้นตลอดทั้งปี ผลเป็นสีเหลืองตั้งแต่ผลเล็กกระทั่งผลแก่สุกสวยงาม เมล็ดลีบบาง เนื้อเยอะ รสชาติหวานหอม ไม่มีเสี้ยน กินอร่อย

ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด