“มข.” หนุนปลูก “ข่าเหลือง” มูลค่าทางตลาดเพิ่ม-ลงทุนน้อย

ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรและผู้สนใจ เรื่องธุรกิจข่าเหลือง ตลาด แปรรูป และระบบน้ำโซลาร์เซลล์ ที่คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น มี นายชัยยุทธ์ ไชยรัตน์ ผู้จัดการและฝ่ายหาผลิต Tops นางรัมภามาศ ฑีฆธนานนท์ ผจก.ตลาดศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร มีเกษตรกร 200 คนเข้าร่วมการอบรม

ผศ.ดร. ไกรเลิศ กล่าวว่า ข่าเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดที่คนไทย นำมาใช้ประโยชน์ ทั้งเป็นเครื่องเทศปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร เป็นส่วนประกอบเครื่องยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ     ขับเสมหะ เป็นวัตถุดิบหลักในเครื่องแกงหลากชนิดที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จึงหนุนเกษตรกรปลูก ด้วยมองว่ามูลค่าการตลาดสูง ลงทุนน้อย ใช้พื้นที่นาปลูกได้ช่วงว่างเว้นจากการทำนา ดังนั้นได้ขับเคลื่อนการปลูกข่าเหลืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยมีศูนย์กลางการตลาดที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปีกว่าๆ ตั้งแต่มูลค่าการตลาด 53.4 ล้านบาท  ต่อปี จนเป็น 300 ล้านบาท ในปี 2560 ด้วยการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ มีเครือข่าย มีสมาชิก มีการควบคุมพื้นที่ปลูก มีการผลิตตามคำแนะนำ ทำให้เกษตรกรที่ผลิตได้ตามคุณภาพตามตลาดต้องการ มีรายได้ที่ดีและแน่นอน
ด้าน นางสาวนครินทร์ ถาวรพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 5 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บอกว่า ตนเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งในกทม. สนใจข่าเหลือง ด้วยความที่พืชชนิดนี้เป็นพืชที่ ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมากมาย จึงปลูกข่าเหลืองในเนื้อที่ 6 ไร่ เมื่อข่าเหลืองตกเกรดจึงคิดแปรรูปด้วยการสร้างมูลค่าให้กับข่าเหลือง
“เมื่อคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่นแนะนำให้ให้นำข่าเหลืองมาทำสบู่ พร้อมนำสารสกัดจาก            ข่าเหลืองออกมาทำสเปรย์ดับกลิ่นคาว ได้ดำเนินการมา 2 ปี ได้รับการตอบรับดีมาก”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด