พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ชวนคนไทยร่วมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ในหลวง ในความทรงจำ” 12-14 ต.ค. 61 นี้

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ในหลวง ในความทรงจำ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตรและพระราชทานหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ให้นำไปประยุกต์ใช้ เสริมสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้คนไทย ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 นี้

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นี้ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้จัดงาน “ในหลวง ในความทรงจำ” ขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งคนไทยทั้งแผ่นดินต่างประจักษ์แล้วว่า พระองค์ทรงงานเพื่อพสนิกรไทยด้วยพระหฤทัยที่มุ่งมั่นและหวังให้ประชาชนไทยได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร พระราชทานหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรไทยเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

​โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย นิทรรศการพิเศษ หัวข้อชุมชน บุคคลน้อมนำ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดแสดงต้นชาอัสสัม นำเสนอเรื่องราวของชาอัสสัมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ ปลูกเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ พร้อมกับอบรมปฏิบัติการ 3 วิชา การจัดแสดงกาแฟ นำเสนอเรื่องราวของต้นกาแฟที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงทางภาคเหนือปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ โดยมีการนำเสนอต้นกาแฟ ลูกกาแฟ การคั่วกาแฟ การบด การชงกาแฟ พร้อมกับอบรมปฏิบัติการ 3 วิชา

​การจัดแสดงปลานิล “โปรตีนพระราชาทานจากพระราชา” นำเสนอความสำคัญของปลานิลที่สร้างอาหารและสร้างเศรษฐกิจของประเทศเป็นการสานต่องานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้นำไปใช้ พร้อมกับอบรมปฏิบัติการ 3 วิชา การอบรมปฏิบัติการเรื่องการขยายพันธุ์มะม่วงมหาชนก การจัดแสดงเรื่องราวการน้อมนำการสร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงวัวนม อาชีพพระราชทานจากสายพระเนตรยาวไกลที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าและเกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง นำเสนอเรื่องราวการน้อมนำและปรับประยุกต์โรงสีข้าวขนาดใหญ่มาให้เป็นขนาดเล็กและเกษตรกรสามารถบริหารจัดการเองได้

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพระราชทานพืชผัก ผลไม้ เมืองหนาวให้คนไทยได้ปลูก และสร้างอาชีพ การจัดแสดงการทำโซลาร์เซลล์ และเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเรื่องโซลาร์เซลล์ให้ประชาชนใช้ทดลอง ใช้เพื่อลดต้นทุนและใช้ในพื้นที่ห่างไกล การจัดแสดงการปลูกยางนาและการนำยางนามาทำเป็นไบโอดีเซลล์ นำเสนอเรื่องราวจากต้นยางนาเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลช่วยลดทุนการเกษตรเป็นการต่อยอด นำภูมิปัญญาชาวบ้าน บวกกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย นิทรรศการชุด “รอยยิ้มของพ่อ” จัดแสดงเรื่องราวภาพรอยยิ้มของพ่อ ภาพเสด็จไปยังภูมิภาคต่างๆ การทรงงานของพระองค์ท่าน นิทรรศการภาพวาดศิลปะร่วมสมัย “ในหลวง ในความทรงจำ” โดยศิลปินทั่วประเทศ จำนวน 50 คน นิทรรศการภาพวาด “ในหลวง ของปวงชน” พระบรมสาทิสลักษณ์ในรัชกาลที่ 9 โดยศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนโซนที่ 3 เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ประกอบด้วย การอบรมวิชาของแผ่นดิน วันละ 4 วิชา รวมจำนวน 12 วิชา การสร้างสวนเกษตรธรรมชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันละ 2 วิชา รวมจำนวน 6 วิชา

​“นอกจากนี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 2 ปีในการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยังได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะมีการแสดงเป่าขลุ่ยบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยศิลปินแห่งชาติ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี พร้อมกับการวาดภาพโดยเหล่าศิลปิน 9 คน การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการขับเสภารัชกาลที่ 9 กับการเกษตร โดยศิลปิน นายนพพร เพริศแพร้ว อีกด้วย จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ” ผอ.พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กล่าว