เกษตรผสมผสาน เพียงแบ่งเวลาว่างลงมือทำ เสริมทั้งรายได้และความสุข

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้หลายๆ คนมีรายได้ที่ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย จึงได้มีการยึดอาชีพเสริมมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เพียงพอไม่เกิดหนี้สิน และที่สำคัญยังมีเก็บเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคตอีกด้วย อย่างเช่นมนุษย์เงินเดือนยุคนี้หาเวลาว่างหลังเลิกงานมาทำอาชีพเสริมในแบบที่รักและถนัด ก็สามารถทำรายได้เสริมโดยที่งานหลักไม่เสียอีกด้วย

คุณชื่นกมล เนตรสังข์

งานทางด้านการเกษตร ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกที่หลายๆ คนให้ความสนใจ เพราะสามารถใช้เวลาช่วงเช้าและเย็นมาทำได้ จึงเหมือนเป็นการสร้างเวลาว่างให้มีประโยชน์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการทำเกษตรสมัยนี้ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพียงแต่นำพื้นที่ที่มีอยู่มาปรับใช้ ก็สามารถมีรายได้เช่นกัน

คุณชื่นกมล เนตรสังข์ อยู่บ้านเลขที่ 56/5 หมู่ที่ 1 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปลูกพืชและไม้ยืนต้นต่างๆ รอบบริเวณบ้านในเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีผลผลิตให้เก็บขายได้ตลอดทั้งปี จนเกิดเป็นรายได้เสริมที่เธอเป็นผู้ลงแรงเองทั้งหมด

พื้นที่ปลูกกล้วย

คุณชื่นกมล เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนนั้นประกอบอาชีพมาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือดำเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ก็ทำมาหมด แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจทำให้กิจการที่ทำมีรายได้ยังไม่สอดคล้องกับการลงทุน จึงได้หยุดและมองหาแนวทางการทำอย่างอื่น ที่สามารถมีเวลาอยู่กับบ้านและเกิดรายได้ไปพร้อมๆ กัน

“ช่วงนั้นต้องบอกเลยว่า ทำอาชีพมาหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นรถนำเที่ยว หรืองานด้านไหนก็ลงทุนทำมาหมดแล้ว คราวนี้พอทุกอย่างดำเนินไปได้ไม่ดี ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ ก็เลยหยุดและมามองวิธีการใหม่ๆ พอมาดูบริเวณรอบบ้าน เราเองก็มีหาซื้อพันธุ์มะนาว กล้วย ไม้ผลอื่นๆ มาปลูกอยู่บ้าง พอเห็นว่าเนื้อที่รอบบ้านยังพอมีพื้นที่ว่างอีกเยอะ น่าจะทำเกษตรแบบผสมผสาน มีพืชหลายๆ อย่าง ก็เลยหาพันธุ์ไม้มาปลูกรอบบ้าน เรียนรู้เอง อาศัยอ่านหนังสือบ้าง ลองผิดลองถูก ดูแลเอง ใช้เวลาไม่นานก็มีผลผลิตหมุนเวียนให้เก็บได้ตลอดปี จึงเกิดเป็นรายได้ที่มีเงินทุกสัปดาห์” คุณชื่นกมล เล่าถึงที่มา

พื้นที่ภายในสวน

โดยหลักการทำสวนผสมผสานในพื้นที่ 2 ไร่ นั้น คุณชื่นกมล บอกว่า ไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยาก เพียงแต่มีการจัดการแบ่งโซนการปลูกที่ชัดเจน อย่างเช่นมะนาวก็ให้อยู่ในพื้นที่ปลูกเดียวกัน พร้อมทั้งมีการหาปุ๋ยคอกเข้ามาใส่เพื่อเป็นการบำรุงต้น ส่วนไม้ผลจะปลูกในแนวที่สามารถดูแลได้ง่าย ทำให้รอบบ้านของเธอมีต้นไม้ที่ทำเงินรายล้อมไปทั่ว

ส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จะปลูกอัญชันที่ทำร้านเกาะไว้ให้อย่างดี ซึ่งดอกอัญชันกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยจะเก็บดอกในตอนเช้ามาตากให้แห้ง สามารถขายได้กิโลกรัมละ 100-200 บาท เป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

มะละกอให้ผลดก

“อย่างเราปลูกพืชผลรอบบ้าน ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรที่สูงเลย น้ำที่ใช้ก็ได้จากแม่น้ำท่าจีน เพราะบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำ ส่วนการใส่ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยคอกเป็นหลัก การดูแลในเรื่องของโรคและแมลง จะเน้นนำสารชีวภัณฑ์เข้ามาใช้ ก็ทำให้ในเรื่องของสุขภาพเราไม่เกิดอันตราย ได้ทำอยู่กับบ้านก็ถือว่ามีความสุข เช้ามาก็มาลงมือทำ สายแดดร้อนก็ไปทำอย่างอื่น ตกเย็นก็มาทำได้อีก อยู่กับบ้านและมีรายได้แบบนี้ไปด้วย ก็ถือว่ามีความสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” คุณชื่นกมล บอก

ในเรื่องของการทำตลาดเพื่อขายผลผลิตนั้น คุณชื่นกมล บอกว่า จะติดต่อส่งให้กับแม่ค้าตลาดเช้า และร้านอาหารต่างๆ ที่ต้องการใช้ผลผลิตจากสวนของเธอ โดยผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นหลักจะเป็นมะนาวที่สามารถเก็บขายได้ทุกสัปดาห์ ซึ่งราคาขายก็อยู่ที่กลไกตลาด บางช่วงมะนาวมีน้อยราคาสามารถสูงขึ้นไปถึงผลละ 3 บาท แต่ถ้าช่วงไหนที่ผลผลิตมีจำนวนมากราคาก็จะตกลงมา

แปลงปลูกอัญชันเก็บดอกตากแห้ง

โดยมะนาวเฉลี่ยส่งขายอยู่ที่ 1,000-2,000 ผล ต่อรอบเก็บ ในช่วงที่ราคาตกก็ยังถือว่าขายได้กำไร เพราะเธอส่งขายลูกค้าโดยตรง และที่สำคัญในเรื่องของการผลิตทำเองทุกขั้นตอน จึงทำให้ประหยัดเรื่องต้นทุน

ส่วนผลผลิต กล้วย มะละกอ ฝรั่ง และอื่นๆ เมื่อมีผลผลิตออกมาก็สามารถนำไปขายยังตลาดนัดที่อยู่ในชุมชน สร้างเป็นรายได้ตามราคาตลาดอีกด้วย

“ตอนนี้ทำในเรื่องของการเกษตรผสมผสาน แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำมาเกือบ 3 ปี ต้องบอกเลยว่ามีความสุข ได้มีเวลาอยู่กับบ้าน และก็ไปทำงานอื่นๆ กิจกรรมอื่นเกิดรายได้ด้วย อย่างสวนเราก็ใช้เวลาช่วงเช้ากับเย็นมาทำเท่านั้น มันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้เสริม ช่วงไหนต้องมีตัดแต่งกิ่ง แม่ก็จะมาช่วยบ้าง ถอนวัชพืชบ้าง ก็ทำให้ทุกคนมีกิจกรรมที่ทำกันในครอบครัว ก็ถือว่าได้มีกิจกรรมทำด้วยกัน มีเวลาดูแลซึ่งกันและกัน ทำให้ไม่ต้องไปทำงานที่ไหนไกล และมีรายได้แม้อยู่กับบ้านก็ตาม” คุณชื่นกมล บอก

ฝรั่งก็ขายได้ผลผลิตดี

สำหรับท่านใดที่มีพื้นที่ว่างอยู่รอบบ้านและอยากที่จะทำงานทางด้านเกษตร คุณชื่นกมล แนะนำว่า สิ่งที่ต้องมีก่อนคือในเรื่องของใจรัก เพราะหากไม่มีใจรักใจชอบบางครั้งอาจทำได้ไม่สำเร็จเท่าที่ควร เพราะพืชบางอย่างต้องมีการดูแลเอาใจใส่ บางครั้งไม่จำเป็นต้องปลูกพืชเพียงอย่างเดียว ถ้าชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ก็อาจจะเลือกสัตว์เลี้ยงที่ชอบเกิดเป็นรายได้เสริมได้เช่นกัน ดังนั้น การหาอาชีพเสริมควรทำจากสิ่งที่ชอบ ก็จะทำให้ผลของสิ่งที่ทำออกมาได้ดี ไม่เพียงแต่มีความสุข ยังมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางที่นอกเหนือจากงานประจำไปพร้อมๆ กัน

มะนาวผลดกเต็มต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชื่นกมล เนตรสังข์ หมายเลขโทรศัพท์ (098) 261-3914