วิกฤต!! แม่น้ำยมในพิจิตรแห้งขอด ชาวบ้านผวาลากยาวถึงปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดพิจิตร ขณะนี้แม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ของจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 อำเภอ มีระยะทางยาวกว่า 127 กิโลเมตร มีสภาพคดเคี้ยว ได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว จนแห้งเกือบสนิทตลอดสาย และภาพที่มองเห็นอยู่คือสภาพแม่น้ำยม บริเวณบ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีสภาพแห้งขอด มองเห็นสันทราย ชาวบ้านสามารถเดินข้ามไปมาหาสู่กันได้ทั้งสองฝั่งอย่างสบาย

ซึ่งในปีนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยมนั้นถือว่าแห้งขอดลงเร็วกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านคาดคะเนได้ว่า ในปี 2562 นี้ สถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำยม อาจถึงขั้นวิกฤตรุนแรงก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามง่าม และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้เริ่มสูบน้ำไปกักเก็บตุนสำรองไว้ใช้กันแล้ว โดยหวั่นเกิดภัยแล้งขาดแคลนน้ำรุนแรง

นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่จะทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในหน้าแล้งให้วางแผนการใช้น้ำก่อนจะทำการเพาะปลูก เพราะอาจเกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้ หรือหันไปปลูกพืชที่อายุสั้น ใช้น้ำน้อยแทน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว พริก ข้าวโพด แทนการทำนา