มทร.ศรีวิชัย ชนะเลิศออกแบบแฟชั่นแดนปลาดิบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา หวังนุรักษ์  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมโครงการ Sakura Collection x Japan Expo 2019 และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย คือ นางสาวสุไรด้า นิยมเดชา นางสาวทัตติยา ก็เด็ม นายประพนธ์ ชนะพล นายสหรัฐ อินธิสาร และ นางสาวปรียานุช รัตนมณี โดยมี อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้ควบคุมทีมในการแข่งขันณ ห้างสรรพสินค้า central world กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้