นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มุกดาหาร เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนให้แก่เกษตรกร พร้อมเปิดอาคารโรงงานแปรรูปโคขุนของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จากนั้นได้เดินชมผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนของสหกรณ์ ซึ่งได้แปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลาย อาทิ เนื้อสเต๊ก ไส้กรอก เนื้อหมัก เนื้อบด เนื้อแดดเดียว และลูกชิ้น สหกรณ์ได้ส่งจำหน่ายเนื้อโคขุนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ